odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Bruksela czeka na ruch Polski w sprawie górnictwa
  • Połączenie resortów klimatu i środowiska ma na celu ich wzmocnienie
  • Polska może dostać unijne miliardy na zamykanie kopalń, ale...
  • Projekt ustawy o offshore przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów
  • Powinniśmy wydać 240 mld euro, żeby doprowadzić do zeroemisyjności w 2050 r.
  • Unia Europejska musi zachować energetykę jądrową
  • W sierpniu wzrost krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa

Bruksela czeka na ruch Polski w sprawie górnictwa

„Jeśli rząd chce, żeby jakieś porozumienie z górnikami było realizowane, to powinien już teraz zacząć rozmowy z Komisją Europejską o tym co jest możliwe, a co nie. Inaczej boleśnie zderzy się z rzeczywistością, tak jak zderzyli się poprzednicy”.

Czytaj więcej

Połączenie resortów klimatu i środowiska ma na celu ich wzmocnienie

Minister Kurtyka: „Ta decyzja ma na celu wzmocnienie funkcjonowania naszych resortów. Mamy świadomość ogromnych synergii pomiędzy tradycyjną działalnością w zakresie ochrony powietrza, którą prowadzimy jako ministerstwo klimatu, będącą od samego początku w DNA tego resortu, z m.in. działaniami na rzecz bioróżnorodności, zwiększenia powierzchni terenów zielonych”.

Czytaj więcej

Polska może dostać unijne miliardy na zamykanie kopalń, ale...

„Na temat dozwolonych w Unii Europejskiej form pomocy finansowej dla górnictwa pisze "Rzeczpospolita". Dziennik odnotowuje, że możliwe jest wspieranie zmykania kopalń, ale taką pomoc dla górnictwa nasz kraj już wynegocjował kilka lat temu. Jest jeszcze możliwość pozyskania środków na pokrycie kosztów nadzwyczajnych wynikających z zamykania kopalń. Jednak jak podkreśla dziennik środków nie można przeznaczać na dopłacanie do wydobycia węgla”.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o offshore przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów

„Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek i skierował do Komisji Prawniczej projekt ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej”.

Czytaj więcej

Powinniśmy wydać 240 mld euro, żeby doprowadzić do zeroemisyjności w 2050 r.

Wiceminister Buda: „Wyliczenia wskazują na to, że mniej więcej 8 miliardów euro powinniśmy wydawać rocznie, a 240 miliardów euro łącznie, żeby doprowadzić do tej zero emisyjności w 2050 roku”.

Czytaj więcej

Unia Europejska musi zachować energetykę jądrową

„Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency, IEA) poinformowała, że w 2019 r. świat zainstalował 5,5 GW nowych mocy jądrowych, na czele z Chinami i Rosją. W kwietniu Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar podjęcia odważnych działań w celu wzmocnienia przemysłu wydobycia i konwersji uranu oraz przywrócenia rentowności swojego jądrowego cyklu paliwowego”.

Czytaj więcej

W sierpniu wzrost krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa

„Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w sierpniu br. wzrosły o 0,3 proc. wobec lipca, a ceny dla ciepłownictwa były wyższe o 2,5 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Krajowy węgiel - zarówno dla energetyki, jak i ciepłownictwa - jest nieco droższy niż przed rokiem”.

Czytaj więcej