odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Nowy rząd przyśpieszy transformację energetyki
  • Funkcjonowanie polskich gwarancji pochodzenia nie powinno ograniczać się tylko do krajowego rynku
  • Morska energetyka wiatrowa przywróci Bałtyk znów do życia
  • W 2050 r. Polska może mieć 60 proc. energii elektrycznej z wiatraków na morzu
  • Obowiązuje nowa definicja drewna energetycznego

Nowy rząd przyśpieszy transformację energetyki

„Według nieoficjalnych informacji Michał Kurtyka powiększy resort klimatu. To może oznaczać zielone światło dla szybszej transformacji koncernów energetycznych, na które od dawna czekają spółki. Bez zgody na „zielone” zmiany koncerny będą mieć bowiem problem z finansowaniem”.

Czytaj więcej

Funkcjonowanie polskich gwarancji pochodzenia nie powinno ograniczać się tylko do krajowego rynku

Przedstawiciel TGE: „Na temat wyzwań związanych funkcjonowanie mechanizmów gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji”.

Czytaj więcej

Morska energetyka wiatrowa przywróci Bałtyk znów do życia

Minister Kurtyka: „Morska energetyka wiatrowa (offshore) to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki w 2040 r. Poprzez rozwój miejsc pracy do życia zostanie przywrócony Bałtyk”.

Czytaj więcej

W 2050 r. Polska może mieć 60 proc. energii elektrycznej z wiatraków na morzu

PSEW: „W 2050 r. Polska może mieć na Bałtyku farmy wiatrowe o mocy nawet 28 GW, produkując rocznie 60 proc. prognozowanego zapotrzebowania na energie elektryczną”.

Czytaj więcej

Obowiązuje nowa definicja drewna energetycznego

„Od czwartku obowiązuje nowa, czasowa definicja drewna energetycznego, co jest wynikiem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe prawo ma pozwolić zagospodarować drewno, które przez koronawirusa nie sprzedały Lasy Państwowe”.

Czytaj więcej