odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Projekt KPO jest na etapie uzgodnień z urzędnikami Komisji Europejskiej
  • W perspektywie 2040 r. zbudujemy niemal nowy system energetyczny, który przemodeluje elektroenergetykę
  • W Polsce gaz jako paliwo przejściowe powinien być traktowany odmiennie niż w innych w krajach
  • Porozumienie rządu z górnikami niekorzystne dla energetyki
  • Puzzle morskiej energetyki wiatrowej. Układanka coraz bardziej zaawansowana
  • Czy Polska ma szanse wyrosnąć na wodorowego potentata? Na razie sporo nam brakuje
  • Pilotaż nowego programu wsparcia termoizolacji i wymiany źródeł ciepła

Projekt KPO jest na etapie uzgodnień z urzędnikami Komisji Europejskiej

MFiPR: „Projekt Krajowego Planu Odbudowy jest na etapie roboczych uzgodnień z urzędnikami Komisji Europejskiej".

Czytaj więcej

W perspektywie 2040 r. zbudujemy niemal nowy system energetyczny, który przemodeluje elektroenergetykę

Minister Kurtyka: „W perspektywie 2040 r. zbudujemy niemal nowy system energetyczny, który przemodeluje elektroenergetykę, ciepłownictwo i transport w kierunku niskoemisyjnym. Do 2040 r. powstanie ok. 40 GW mocy zeroemisyjnych".

Czytaj więcej

W Polsce gaz jako paliwo przejściowe powinien być traktowany odmiennie niż w innych w krajach

Remigiusz Nowakowski: „W Polsce charakter gazu jako paliwa przejściowego powinien być inny niż w krajach, w których udział źródeł emitujących CO2 jest o wiele niższy, jak np. w Skandynawii, czy we Francji. Wymiar gazu jako paliwa będzie inny w zależności od punktu startowego jakie poszczególne kraje europejskie miały w zakresie redukcji emisji”.

Czytaj więcej

Porozumienie rządu z górnikami niekorzystne dla energetyki

Po ogłoszeniu podpisania porozumienia między rządem i górniczymi związkami zawodowymi w sprawie funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego, w piątek i poniedziałek kursy akcji grup energetycznych poszły mocno w górę. Akcje PGE zyskały 30 proc., Taurona - 28 proc., a Enei - 19 proc.

Czytaj więcej

Puzzle morskiej energetyki wiatrowej. Układanka coraz bardziej zaawansowana

Plan rozwoju sieci przesyłowej, co jest niezbędne do wyprowadzenia mocy z morskich wiatraków, został zatwierdzony. Pojawił się projekt ustawy mający ułatwić inwestycje sieciowe. Poświęcona branży ustawa, bez której inwestycje nie ruszą, ma trafić do Sejmu w październiku. I oby tak się stało, a prace nad nią przebiegały sprawnie. W razie poślizgu, oceniany jako celowy, dwufazowy plan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej nakreślony w projekcie ustawy, może spalić na panewce.

Czytaj więcej

Czy Polska ma szanse wyrosnąć na wodorowego potentata? Na razie sporo nam brakuje

Wodór jest nowym Św. Graalem energetyki. Ma pełnić kluczową rolę w transformacji UE do gospodarki bezemisyjnej, ale inwestują weń także Japonia, Chiny i USA. Jest wiele pomysłów, jak wykorzystać wodór - w przemyśle, transporcie, produkcji prądu oraz ciepła.

Czytaj więcej

Pilotaż nowego programu wsparcia termoizolacji i wymiany źródeł ciepła

Minister klimatu Michał Kurtyka ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym programem, który obejmie dofinansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jednym z województw, w których zostanie zrealizowany pilotaż, będzie województwo zachodniopomorskie.

Czytaj więcej