odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Impas w rozmowach rządu z górniczymi związkami. Działacze wciąż nie pogodzili się z rzeczywistością
  • Unia Europejska wrzuca piąty bieg redukcji emisji CO2
  • MK mówi o zaangażowaniu społeczności lokalnych w transformację energetyczną
  • Senacka komisja bez poprawek do przepisów usprawniających walkę ze smogiem
  • Program "Ciepłownictwo powiatowe" od 1 października na nowych zasadach

Impas w rozmowach rządu z górniczymi związkami. Działacze wciąż nie pogodzili się z rzeczywistością

Związkowcy grają tzw. głupa. Domagają się, żeby nierentowne kopalnie wciąż trwały, tylko nie chcą powiedzieć kto ma za to zapłacić.

Czytaj więcej

Unia Europejska wrzuca piąty bieg redukcji emisji CO2

Nie ma drugiej takiej decyzji Brukseli dotyczącej jednej liczby, która uruchomiłaby tak wiele konsekwencji dla całej unijnej machiny prawnej, jak ta dotycząca celu redukcji emisji CO2. Po długim okresie oczekiwania, w minionym tygodniu Komisja Europejska przyjęła propozycję zwiększenia celu na 2030 rok z dotychczasowego poziomu 40 procent do co najmniej 55 procent.

Czytaj więcej

MK mówi o zaangażowaniu społeczności lokalnych w transformację energetyczną

Doceniamy inicjatywę Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednak zwiększenie celów klimatycznych powinno iść w parze z odpowiadającym tym ambicjom wsparciem dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją- zaznaczył podczas webinarium wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Czytaj więcej

Senacka komisja bez poprawek do przepisów usprawniających walkę ze smogiem

Senacka komisja środowiska nie zaproponowała poprawek do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają udoskonalić m.in. działanie programów antysmogowych "Czyste powietrze" oraz "Stop smog".

Czytaj więcej

Program "Ciepłownictwo powiatowe" od 1 października na nowych zasadach

Trwający od marca 2019 r. pilotaż spełnił swoje zadanie, możemy zatem wdrażać kolejny etap programu. Wprowadziliśmy zmiany, które zoptymalizują program i usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach, a przez rozwój ciepłownictwa systemowego przyczynią się też do redukcji niskiej emisji - mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Czytaj więcej