odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Rząd chce wysłać pierwszą wersję Krajowego Planu Odbudowy do KE w drugiej połowie października
  • Jest szansa, że KE zgodzi się na dalsze finansowanie gazu w Polsce
  • Nowy cel redukcji CO2 nie może doprowadzić do utraty konkurencyjności przez UE
  • Ruszyły konsultacje w sprawie rekomendacji dotyczącej bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego
  • Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen energii jest ponownie analizowany
  • Nowy Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Rząd chce wysłać pierwszą wersję Krajowego Planu Odbudowy do KE w drugiej połowie października

Wicepremier Emilewicz: „Jesteśmy w stałym dialogu z Komisją Europejską. KE dopiero w ubiegłym tygodniu wysłała swoje wytyczne do co zasad finansowania poszczególnych projektów. Chcielibyśmy w drugiej połowie października móc wysłać pierwszą wersję naszego planu do KE".

Czytaj więcej

Jest szansa, że KE zgodzi się na dalsze finansowanie gazu w Polsce

Minister Jarosińska-Jedynak: „Są szanse na to, że Komisja Europejska zgodzi się na finansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą gazową”.

Czytaj więcej

Nowy cel redukcji CO2 nie może doprowadzić do utraty konkurencyjności przez UE

Minister Kurtyka: „Przedstawione przez Komisję ambicje to jedno, natomiast z drugiej strony jest realizacja nowego celu redukcji gazów cieplarnianych. Jeśli chcemy, by cele były osadzone w pewnej rzeczywistości, jeśli chodzi np. o możliwości inwestycyjne, zdolność ewolucji miejsc pracy, by znaleźć szansę w tych nowych sektorach, to musimy dać sobie na to czas. Będziemy na ten temat bardzo poważnie rozmawiać”.

Czytaj więcej

Ruszyły konsultacje w sprawie rekomendacji dotyczącej bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego

URE: „Na ogłoszone w przez ACER i ENTSOG konsultacje w sprawie wypracowanej przez obie organizacje rekomendacji dotyczącej bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego”.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen energii jest ponownie analizowany

„Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej jest ponownie analizowany - napisało w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Klimatu”.

Czytaj więcej

Nowy Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

„Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie poinformowało, że w związku ze złożeniem rezygnacji przez Jarosława Brodę z funkcji Prezesa Zarządu stowarzyszenia, w dniu 21 września br. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGPE został wybrany Ryszard Wasiłek”.

Czytaj więcej