odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Nowy cel klimatyczny Unii Europejskiej. Czy to się uda?
  • Kluczem zmian w górnictwie sprawiedliwa transformacja
  • Trzeba zaproponować górnikom racjonalne rozwiązania na przyszłość
  • Chiny chcą osiągnąć neutralność klimatyczną w 2060 roku

Nowy cel klimatyczny Unii Europejskiej. Czy to się uda?

„Bruksela proponuje, aby UE obniżyła emisje o 55 proc. do 2030 r. Modele matematyczne pokazują, że to jest możliwe, ale model nie bierze pod uwagę realiów politycznych, społecznych i gospodarczych”.

Czytaj więcej

Kluczem zmian w górnictwie sprawiedliwa transformacja

Prezydent Andrzej Duda: „Problem zmian w górnictwie to tylko część polityki klimatycznej obejmującej wiele gałęzi przemysłu. Kluczem jest sprawiedliwa transformacja, wprowadzana poprzez dialog społeczny”.

Czytaj więcej

Trzeba zaproponować górnikom racjonalne rozwiązania na przyszłość

„Między innymi o przyczynach niepowodzenia realizowanego od kilku lat planu ratowania górnictwa oraz o ostatniej wersji projektu polityki energetycznej państwa do 2040 r., który zakłada szybszą ścieżkę odejścia od węgla, z Grzegorzem Tobiszowskim, byłym wiceministrem energii i pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, a obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego - rozmawiała "Rzeczpospolita".

Czytaj więcej

Chiny chcą osiągnąć neutralność klimatyczną w 2060 roku

„Przewodniczący Xi Jinping ogłosił, że Chiny osiągnie szczytową emisję CO2 przed 2030 rokiem i neutralność klimatyczną w 2060 roku”.

Czytaj więcej