odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • KE zmienia listę sektorów energochłonnych, które będą mogły dostać rekompensaty
  • Informacja o rozprawie przed TSUE w sprawie skargi Polski na decyzje KE ustanawiającą Konkluzje BAT
  • Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych
  • Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE, wiadomo, kiedy się odbędą
  • Morska energetyka wiatrowa - odważna polska strategia

KE zmienia listę sektorów energochłonnych, które będą mogły dostać rekompensaty

„Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek nowe wytyczne dla państw członkowskich w sprawie rekompensat przyznawanych energochłonnym przedsiębiorstwom w związku z wysokimi cenami pozwoleń na emisję CO2. Z listy uprawnionych wypadł m.in. sektor nawozowy”.

Czytaj więcej

Informacja o rozprawie przed TSUE w sprawie skargi Polski na decyzje KE ustanawiającą Konkluzje BAT

„W czwartek 17 września przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca skargi Rzeczpospolitej Polskiej na decyzję wykonawczą ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania”.

Czytaj więcej

Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych

„Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 17 września br. zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu KSP i SGT, które podlegają wymogowi publikacji informacji o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej zgodnie unijnym rozporządzeniem w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego”.

Czytaj więcej

Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE, wiadomo, kiedy się odbędą

URE: „Minister Klimatu zatwierdził ustalony przez prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Aukcje będą odbywać się od 3 listopada do 3 grudnia 2020 r.”.

Czytaj więcej

Morska energetyka wiatrowa - odważna polska strategia

Wiceminister Gryglas: „Opowiadamy się za najbardziej wizjonerską, odważną strategią rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Skala jest bardzo ważna. Jeżeli na starcie powiemy, że to minimum 10,4 GW do roku 2040, to myślę, że osiągniemy znacznie więcej, niż gdybyśmy skromnie mówili o 6 GW czy 8 GW”.

Czytaj więcej