odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Transformacja jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad
  • Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę niebezpieczne dla gospodarki
  • Produkcja energii z węgla jest bardzo droga
  • W grudniu nabór na premię kogeneracyjną indywidualną
  • Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu

Transformacja jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad

Paweł Sałek: „Całkowite wyzbycie się wytwarzania na bazie węgla nie jest bezpieczne. Transformacja oczywiście jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad”.

Czytaj więcej

Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę niebezpieczne dla gospodarki

„Do planowanego przez rząd zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią odniosła się Konfederacja Lewiatan w ocenie, której doprowadzi to wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce co niesie ze sobą zagrożenie dla funkcjonowania całej gospodarki”.

Czytaj więcej

Produkcja energii z węgla jest bardzo droga

Wicepremier Jacek Sasin: „W dzisiejszych warunkach tak wysokich opłat za emisje CO2, produkcja energii z węgla jest produkcją bardzo drogą, powodującą jej niekonkurencyjność w porównaniu z innymi źródłami energii. To wymusza pewne działania”.

Czytaj więcej

W grudniu nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

URE: „14 grudnia br. rozpocznie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze”.

Czytaj więcej

Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu

„Europejska polityka klimatyczna i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie spotkania ministra klimatu Michała Kurtyki z Jochenem Flasbarthem, sekretarzem stanu w federalnym ministerstwie ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Niemiec. Rozmowy odbyły się 11 września 2020 roku w Warszawie”.

Czytaj więcej