odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Prace nad polityką energetyczną przechodzą do kolejnego etapu
  • Rozpoczęła się certyfikacja do aukcji mocy na 2025 rok
  • URE zgłosił plan na tegoroczne aukcje
  • Konsumpcja energii elektrycznej w UE nie wróciła do normy mimo zniesienia ograniczeń
  • Moim zadaniem będzie dokończenie reformy programu Czyste Powietrze
  • Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
  • Jakie będą skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji?
  • Czy Unia potrzebuje celu redukcji emisji metanu?

Prace nad polityką energetyczną przechodzą do kolejnego etapu

„Dzisiaj Ministerstwo Klimatu ma przekazać do dalszych prac w rządzie nową wersję Polityki energetycznej Polski do 2040 r., a w czwartek dokument ma zostać zaprezentowany górnikom”.

Czytaj więcej

Rozpoczęła się certyfikacja do aukcji mocy na 2025 rok

„W piątek, 4 września 2020 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą zmiany w Regulaminie Rynku Mocy. Zmiany regulaminu są związane koniecznością dostosowania go do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W dniu dzisiejszym rozpoczęła się certyfikacja do aukcji na 2025 rok”.

Czytaj więcej

URE zgłosił plan na tegoroczne aukcje

„Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje się do przeprowadzenia kolejnych aukcji dla odnawialnych źródeł energii, które mają odbyć się jeszcze w tym roku. Ich ogłoszenie powinno nastąpić po zaakceptowaniu przez resort klimatu złożonych przez URE dokumentów”.

Czytaj więcej

Konsumpcja energii elektrycznej w UE nie wróciła do normy mimo zniesienia ograniczeń

Eurostat: „Choć w krajach UE w czerwcu nie obowiązywała już większość ograniczeń antycovidowych, konsumpcja energii elektrycznej w tym miesiącu była o ponad 7 proc. mniejsza niż w tym samym okresie w latach 2016-2019”.

Czytaj więcej

Moim zadaniem będzie dokończenie reformy programu Czyste Powietrze

Jest nowy pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze – Bartłomiej Orzeł. „Moim zadaniem jako pełnomocnika jest ponadresortowe koordynowanie w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego polityki w sprawie programu Czyste Powietrze, ale nie tylko. Będę również przewodniczył Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz odpowiadał za doskonalenie działań sektora publicznego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce".

Czytaj więcej

Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania

PSE: „Transgraniczne przepływy energii są naturalną cechą połączonych systemów elektroenergetycznych. Energia elektryczna wymieniana między tymi systemami jest towarem handlowym, a instytucje Unii Europejskiej w swych politykach i aktach prawa wspólnotowego wspierają wolny handel tą energią”.

Czytaj więcej

Jakie będą skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji?

„Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) przeanalizowało wpływ ewentualnego wprowadzenia podatku granicznego od emisji gazów cieplarnianych na gospodarki państw członkowskich UE”.

Czytaj więcej

Czy Unia potrzebuje celu redukcji emisji metanu?

„Pandemia Covid-19 opóźniła publikację unijnej strategii dotyczącej emisji metanu. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy emisje metanu, z mało znanego tematu, stały się jednym z najważniejszych wyzwań dla unijnego sektora gazu, co zostało potwierdzone przez kluczowych unijnych polityków odpowiedzialnych za wdrożenie programu Europejskiego Zielonego Ładu. Według ostatnich informacji Komisja Europejska przełożyła publikację tego dokumentu na październik, dlatego warto już dziś zastanowić, jak się powinna wyglądać ostateczna wersja strategii”.

Czytaj więcej