odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Aktywni spekulanci i cierpiące instalacje z systemu ETS
  • Rola energii elektrycznej będzie rosła
  • Europejski Zielony Ład to nie problem, ale fakt, że Polska stoi w miejscu
  • Wydzielenie aktywów węglowych odblokuje inwestycje, ale nie zapewni bezpieczeństwa
  • 5,5 mld zł dla gospodarki z programów służących energetyce i ekologii
  • Rozważane jest przesunięcie części inwestycji dystrybutorów energii na '21
  • Polska może zrealizować unijny cel OZE dopiero w 2021 lub 2022 roku
  • Lewiatan proponuje zmiany w rozliczeniach dla prosumentów
  • W sierpniu mniejsze zużycie i produkcja energii elektrycznej, import wciąż wysoki

Aktywni spekulanci i cierpiące instalacje z systemu ETS

„Cena na kontrakcie terminowym EUA DEC20 jest bardzo zmienna w tym roku. Na końcu pierwszego kwartału ceny EUA spadły poniżej 15 euro, jednak niespełna 4 miesiące później obserwowaliśmy przełamanie psychologicznego poziomu 30 euro i rajd do najwyższego poziomu od 14 lat wynoszącego 30.80 euro”.

Czytaj więcej

Rola energii elektrycznej będzie rosła

Minister Kurtyka: „Rola energii elektrycznej będzie w ciągu nadchodzących lat rosła i to nie tylko w Polsce. Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że udział energii elektrycznej w zużyciu całościowym energii na świecie w 2040 roku wrośnie z obecnych 19 proc. do 24 proc. W wypadku UE i Polski będzie to nawet więcej, bo elektryfikacji będą podlegały takie sektory, jak ciepłownictwo czy transport”.

Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład to nie problem, ale fakt, że Polska stoi w miejscu

Jerzy Buzek: „Jeśli jest się czego obawiać, to nie tego, że Zielony Ład przyśpiesza, ale tego, że Polska, zupełnie osamotniona, tkwi w miejscu”.

Czytaj więcej

Wydzielenie aktywów węglowych odblokuje inwestycje, ale nie zapewni bezpieczeństwa

Prezes URE: „Wydzielenie aktywów węglowych firm energetycznych do odrębnego podmiotu odblokowałoby inwestycje w odnawialne źródła energii, ale samo w sobie nie zapewni bezpieczeństwa dostaw i nie rozwiąże problemu paliwa dla źródeł konwencjonalnych”.

Czytaj więcej

5,5 mld zł dla gospodarki z programów służących energetyce i ekologii

Minister Kurtyka: „W ciągu minionego półtora roku rządowe programy służące energetyce odnawialnej, klimatowi i ekologii dały gospodarce impuls o wartości 5,5 mld zł”.

Czytaj więcej

Rozważane jest przesunięcie części inwestycji dystrybutorów energii na '21

Wicepremier Sasin: „W niektórych podmiotach sektora elektroenergetycznego zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, rozważane są warianty przesunięcia części zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 na rok 2021”.

Czytaj więcej

Polska może zrealizować unijny cel OZE dopiero w 2021 lub 2022 roku

„Ministerstwo Klimatu przyznaje, że cel unijny udziału OZE w miksie energetycznym wyznaczony do 2020 roku może zostać spełniony przez Polskę w 2021 lub 2022 roku”.

Czytaj więcej

Lewiatan proponuje zmiany w rozliczeniach dla prosumentów

„Wśród propozycji zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które sformułowała Rada OZE działająca przy Konfederacji Lewiatan, znalazły się propozycje modyfikacji zasad rozliczeń w systemie opustów, z którego mogą korzystać właściciele najmniejszych odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 50 kW”.

Czytaj więcej

W sierpniu mniejsze zużycie i produkcja energii elektrycznej, import wciąż wysoki

„W sierpniu zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 1,3 proc. niższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, a produkcja spadła o 3,8 proc. Nadal zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku trafia do nas energii z importu, który wzrósł w porównaniu do sierpnia 2019 o ponad 50 proc.”.

Czytaj więcej