odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Komisja Europejska przestrzega przed nadmiernym uzależnieniem od importu surowców krytycznych
  • Obligo giełdowe, czyli kozioł ofiarny problemów węgla w Polsce
  • Branża czystych źródeł energii: należy wspierać rozwiązania zeroemisyjne
  • Lewiatan pozytywnie o proponowanych zmianach w ustawie o OZE
  • Przygotowano koncepcję interesu grupy spółek
  • W lipcu spadek krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa

Komisja Europejska przestrzega przed nadmiernym uzależnieniem od importu surowców krytycznych

„Komisja Europejska ostrzegła kraje członkowskie, że nadmierne uzależnienie UE od importu surowców krytycznych grozi osłabieniem kluczowych gałęzi przemysłu i narazi blok na ograniczenia dostaw ze strony Chin i innych krajów bogatych w zasoby. Według raportu KE, niedobory surowców wykorzystywanych do produkcji baterii i urządzeń do produkcji odnawialnych źródeł energii mogą również zagrozić celowi UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku”.

Czytaj więcej

Obligo giełdowe, czyli kozioł ofiarny problemów węgla w Polsce

„Trwa spór o import energii do Polski. Związkowcy chcą jego ograniczenia, bo ich zdaniem z jego powodu zmniejsza się zużycie węgla. Rząd rozważa usunięcie obliga na sprzedaż energii na giełdzie, a uczestnicy rynku obawiają się destabilizacji”.

Czytaj więcej

Branża czystych źródeł energii: należy wspierać rozwiązania zeroemisyjne

„Należy wspierać technologie opierające się na zasadach zeroemisyjności, szczególnie w gospodarstwach domowych, a transformacja energetyczna powinna być prowadzona w sposób rozsądny”.

Czytaj więcej

Lewiatan pozytywnie o proponowanych zmianach w ustawie o OZE

„Rada OZE w Konfederacji Lewiatan pozytywnie przyjęła propozycje zmian w ustawie o OZE, przewidujące m.in. przedłużenie do 2026 r. systemów wsparcia i jednorazowe określenie wolumenu energii z OZE dla aukcji w latach 2022-2026”.

Czytaj więcej

Przygotowano koncepcję interesu grupy spółek

Wiceminister Kowalski: „Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, pracująca nad reformą Kodeksu spółek handlowych, przygotowała koncepcję interesu grupy spółek”.

Czytaj więcej

W lipcu spadek krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa

ARP: „Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w lipcu br. spadły o 1,6 proc. wobec czerwca, a ceny dla ciepłownictwa były niższe o 0,2 proc. Krajowy węgiel dla energetyki jest droższy niż przed rokiem, dla ciepłownictwa - nieco tańszy”.

Czytaj więcej