odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Jest rozporządzenie w sprawie przyszłorocznych aukcji OZE
  • Konsultacje zmiany rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej
  • Zmiana ustawy o efektywności pozwoli zaoszczędzić 5,58 mln toe energii
  • Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
  • Nowi członkowie zarządu NFOŚiGW
  • Trwają prekwalifikacje do aukcji OZE w 2020
  • Śląsk zasługuje na pełnomocnika do spraw transformacji

Jest rozporządzenie w sprawie przyszłorocznych aukcji OZE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021.

Czytaj więcej

Konsultacje zmiany rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej

Minister Klimatu udostępnił do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o efektywności pozwoli zaoszczędzić 5,58 mln toe energii

Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, której zapisy mają pozwolić osiągnąć cel poprawy efektywności na rok 2030. Projekt zakłada w ciągu 10 lat oszczędności nie mniejsze niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe.

Czytaj więcej

Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Ministerstwo klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Czytaj więcej

Nowi członkowie zarządu NFOŚiGW

20 sierpnia stanowisko prezesa zarządu NFOŚiGW objął prof. Maciej Chorowski, a 10 września do zarządu NFOŚiGW dołączy Paweł Mirowski.

Czytaj więcej

Trwają prekwalifikacje do aukcji OZE w 2020

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Prezesa URE tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Urząd przypomina, że podmioty zainteresowane udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia mogą już składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji.

Czytaj więcej

Śląsk zasługuje na pełnomocnika do spraw transformacji

Ze względu na rangę zadania, jaką jest transformacja społeczna i gospodarcza Śląska, region zasługuje na pełnomocnika ds. transformacji, podporządkowanego bezpośrednio premierowi - oświadczyła w czwartek śląska europosłanka PiS Izabela Kloc, postulując stworzenie takiego stanowiska.

Czytaj więcej