odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Uprawnienia EUA w lipcu straciły na wartości 2,57 proc.
  • Czas na konstytucję dla klimatu
  • Nowa wiceprezes PGE z ministerstwa cyfryzacji
  • Neutralność klimatyczna Polski pomiędzy 2056, a 2067
  • UE powinna promować wdrażanie morskich elektrowni wiatrowych

Uprawnienia EUA w lipcu straciły na wartości 2,57 proc.

KOBiZE: „Uprawnienia EUA w lipcu straciły na wartości 2,57 proc.”

Czytaj więcej

Czas na konstytucję dla klimatu

Wywiad z senatorem Stanisławem Gawłowskim: „Polskę musi być stać na zbudowanie Konstytucji dla Klimatu! Polityka Energetyczna Polski i pozostałe sektorowe polityki muszą mieć odniesienie do tego najważniejszego dokumentu, którego niestety nie ma”.

Czytaj więcej

Nowa wiceprezes PGE z ministerstwa cyfryzacji

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk trafi do Polskiej Grupy Energetycznej. Zostanie wiceprezesem grupy.

Czytaj więcej

Neutralność klimatyczna Polski pomiędzy 2056, a 2067

Polski Instytut Ekonomiczny: „W zależności od scenariusza Polska osiągnie neutralność klimatyczną pomiędzy 2056, a 2067 rokiem. Polska zajmuje dopiero 75 miejsce na 115 krajów pod względem zaawansowania krajów w transformację energetyczną w kierunku zeroemisyjnym.

Czytaj więcej

UE powinna promować wdrażanie morskich elektrowni wiatrowych

PKEE: „Unia Europejska jest aktualnie światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, dlatego też przygotowywana Strategia na rzecz morskiej energii odnawialnej (EU Offshore Strategy) jest krokiem we właściwym kierunku, by tę pozycję nie tylko utrzymać, ale i wzmocnić. Dlatego też, zachęcamy Komisję Europejską by zaproponowała działania ugruntowujące przemysłowe i technologiczne przywództwo UE w sektorze energetyki morskiej w oparciu o europejską produkcję w całym łańcuchu wartości".

Czytaj więcej