odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Rynek energii jest coraz bardziej zdecentralizowany
  • W środę podpisanie listu intencyjnego w sprawie morskiej energetyki wiatrowej
  • Agencja Energii Jądrowej OECD przedstawia plany odbudowy po pandemii

Rynek energii jest coraz bardziej zdecentralizowany

Na konferencji EuroPOWER & OZE Power prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin opowiedział o zmianach zachodzących obecnie na rynku energii”.

Czytaj więcej

W środę podpisanie listu intencyjnego w sprawie morskiej energetyki wiatrowej

W środę, 1 lipca w Ministerstwie Klimatu ma zostać podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Czytaj więcej

Agencja Energii Jądrowej OECD przedstawia plany odbudowy po pandemii

Agencja Energii Jądrowej OECD (NEA) ogłosiła serię opracowań politycznych, które badają rolę energii jądrowej w ożywieniu gospodarczym po COVID-19. Wytyczne polityczne, do których wkład wniosło również Światowe Stowarzyszenie Jądrowe (WNA), dotyczą czterech tematów: budowania odporności, tworzenia miejsc pracy, redukcji emisji i odblokowywania finansowania.

Czytaj więcej