odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku
  • Taryfa ulgowa polityki klimatycznej dla Polski się kończy
  • Minister Kurtyka na szczycie klimatycznym "Togetair"
  • Kurtyka w liście do komisarzy: atom jest niezbędny do transformacji
  • Kraje UE uzgodniły transfer statystyczny energii z OZE. Koszt 100 mln euro
  • Czy osiągniemy cel OZE?

Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku

Polska powiedziała „tak” dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE jako całość doszła do neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział minister Michał Kurtyka podczas Szczytu klimatycznego ToGetAir 2020.

Czytaj więcej

Taryfa ulgowa polityki klimatycznej dla Polski się kończy

Ekspert ds. polityki energetyczno-klimatycznej: „Jeśli teraz nie wykorzystamy odpowiednio zwiększonej puli środków i nie podejmiemy decyzji o ścieżce dekarbonizacji, która jest nieunikniona, to później tych pieniędzy i ulg już nie będzie”.

Czytaj więcej

Minister Kurtyka na szczycie klimatycznym "Togetair"

"Transformacja w kierunku gospodarki zeroemisyjnej musi być płynna. Do tego potrzeba kapitału, utrzymania konkurencyjności krajowej gospodarki oraz zapewnienia akceptowalności społecznej" - podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka podczas otwarcia szczytu klimatycznego "Togetair".

Czytaj więcej

Kurtyka w liście do komisarzy: atom jest niezbędny do transformacji

Energetyka jądrowa jest niezbędna w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej - napisał minister Michał Kurtyka w liście do członków KE. Jak podkreślił, Polska w pełni popiera ten kierunek transformacji, ale potrzebuje do niego atomu.

Czytaj więcej

Kraje UE uzgodniły transfer statystyczny energii z OZE. Koszt 100 mln euro

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, kolejne dwa państwa Unii Europejskiej porozumiały się co do tzw. transferu statystycznego energii odnawialnej, który ma pomóc w osiągnięciu celu minimalnego udziału energii z OZE w krajowym miksie energetycznym. Co ciekawie, w zawartej umowie z góry określono, jak mają zostać wydane pieniądze zarobione na transferze statystycznym.

Czytaj więcej

Czy osiągniemy cel OZE?

W 2020 roku z odnawialnych źródeł powinno pochodzić w Polsce 15 proc. energii, przypomina "Rzeczpospolita" i analizuje, czy cel ten zostanie osiągnięty.

Czytaj więcej