odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • o konieczności dywersyfikacji źródeł energii dla Polski,
  • publikacja "LIFE a łagodzenie zmian klimatu" dostępna po polsku.

Szydło: dywersyfikacja źródeł energii wyzwaniem dla Polski

Bardzo poważnie traktujemy w tej chwili wyzwanie, które stoi przed Polską, czyli dywersyfikację źródeł energii. Zdajemy sobie z tego sprawę, że Polska jest państwem, które jeszcze przez wiele lat musi opierać się na węglu, który jest naszym głównym surowcem energetycznym. Poszukujemy jednak innych możliwości i tutaj inwestycja w szelfie norweskim jest w naszej ocenie dobrą drogą

powiedziała premier Szydło we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z szefową rządu norweskiego.

Czytaj więcej

Naimski: Połączenie szelfu norweskiego z Polską dla transportu gazu jest celem oczywistym

Połączenie szelfu norweskiego z Polską dla transportu gazu jest celem oczywistym - powiedział po rozmowach premier Szydło z szefową rządu Norwegii Erną Solberg, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Czytaj więcej

Program LIFE na rzecz łagodzenia zmian klimatu

"LIFE a łagodzenie zmian klimatu" to publikacja Komisji Europejskiej prezentująca przykłady projektów, które ograniczają wpływ działalności człowieka na klimat i łagodzą zachodzące w nim zmiany. Polska wersja językowa wydawnictwa została opublikowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Publikacja porusza temat łagodzenia zmian klimatu jako jednego z najważniejszych zadań Unii Europejskiej. W książce znajdują się przykładowe projekty realizowane w ostatnich latach z Programu LIFE.

Na stronach NFOŚiGW zamieszczono nowe tłumaczenie publikacji Komisji Europejskiej – "LIFE a łagodzenie zmian klimatu". Publikacja może być pomocna w opracowaniu kolejnych dobrych pomysłów, z powodzeniem kierowanych do naborów w Programie LIFE organizowanych corocznie przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej