odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • raport FAE pt. "Polska Energetyka na fali megatrendów",
  • raport FAE pt. "Jak optymalnie wykorzystać Fundusz modernizacyjny?",
  • amerykański sprzeciw wobec planu ograniczenia emisji CO2,
  • wzrost produkcji energii w elektrowniach wiatrowych,
  • pytanie o zmiany w ustawie o OZE,
  • poparcie ministra energii dla energetyki rozproszonej.

Forum Analiz Energetycznych: Po 2030 r. w Polsce może powstać luka węglowa

serwis Polskiej Agencji Prasowej

Do 2030 r. udział węgla z eksploatowanych obecnie kopalń w miksie energetycznym Polski spadnie z ponad 85 proc. do nawet poniżej 30 proc.; może to spowodować powstanie tzw. luki węglowej; nie jest jasne jak zostanie ona wypełniona - wynika z opracowania Forum Analiz Energetycznych.

Jak wskazują autorzy opracowania "Polska Energetyka na fali Megatrendów", powołując się na raport Eurocoal, polski miks energetyczny zdecydowanie różni się od miksów w innych krajach UE. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosi w Polsce 87 proc. - w tym z węgla kamiennego ok. 50 proc. (np. w Bułgarii 40 proc. energii elektrycznej pochodzi z węgla, w Czechach nieco ponad 50 proc. w Niemczech 45 proc., w Danii 34 proc., we Francji ok. 3 proc.) i w przeciwieństwie do większości krajów europejskich węgiel ten pochodzi z produkcji krajowej.

pdf Raport FAE pt. "Polska Energetyka na fali megatrendów"

Fundusz modernizacyjny

Forum Analiz Energetycznych

Mając na uwadze specyfikę Funduszu Modernizacyjnego, strumień środków powinien być skierowany na następujące działania priorytetowe: modernizację istniejących budynków jednorodzinnych, modernizację ciepłownictwa i rozwój niskoemisyjnej energetyki rozproszonej. Na działania unowocześniające energetykę po 2021 roku oraz wsparcie efektywności energetycznej Polska otrzyma od 2 do blisko 5 mld euro.

pdf Raport FAE pt. "Jak optymalnie wykorzystać Fundusz modernizacyjny?"

USA. Stany przeciwko planowi Obamy ograniczenia emisji CO2

serwis Polskiej Agencji Prasowej

Grupa 26 stanów amerykańskich wystąpiła we wtorek do Sądu Najwyższego USA o zablokowanie planu prezydenta Obamy ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery aby zapobiec zmianom klimatu.

Stany, pod przewodnictwem Zachodniej Wirginii, w której wydobywa się najwięcej węgla kamiennego w USA i Teksasu - czołowego producenta ropy naftowej w USA, zdecydowały się na ten krok po tym jak sąd apelacyjny w Waszyngtonie oddalił ich powództwo w tej sprawie. Adwokaci reprezentujący powodów w uzasadnieniu pozwu przeciwko prezydentowi argumentują, że jego Plan Czystej Energii (Clean Power Plan) przyniesie "niemożliwe do naprawienia szkody suwerennym stanom oraz nieodwracalne zmiany na rynkach energii".

PSE: elektrownie wiatrowe liderem wzrostu produkcji energii

Jak poinformowała Wyborcza.biz, z danych PSE wynika, że w ubiegłym roku w źródłach wiatrowych wyprodukowano łącznie 10 TWh energii, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do 2014 r.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o OZE. Co zmienić w systemie aukcyjnym?

Odroczenie o pół roku implementacji nowych zasad wsparcia dla producentów zielonej energii oraz zapowiedziana przez rząd nowelizacja tych przepisów daje nadzieję na ich doprecyzowanie i wprowadzeni rozwiązań, które będą bardziej sprzyjać inwestorom działającym na rynku odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej

Krzysztof Tchórzewski: Jestem za energetyką rozproszoną

Musimy zmienić tok myślenia i lokować elektrownie tam, gdzie jest planowana duża produkcja wymagająca dużych mocy, ważny element naszych planów to kwestia równomiernego rozwoju sieci energetycznej. Jeżeli możemy odpowiednio na terenie całego kraju rozlokować elektrownie, to będziemy mieli np. niższe koszty przesyłu i mniejsze straty w sieci. Do tej pory to energetyka podejmowała decyzje o lokalizacji i budowała tam, gdzie było przygotowane miejsce. Efekt jest taki, że np. decyzję o rozbudowie Opola podjęto ze względów stricte politycznych, ale nie było to spójne z kierunkami rozwoju gospodarczego państwa.

Pragnę podkreślić, że duże bloki są potrzebne, ale jestem przeciwnikiem potężnej koncentracji produkcji w jednym miejscu. To jest istotne także z punktu widzenia sytuacji na świecie i rozwoju terroryzmu.

mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii Anecie Wieczerzak-Krusińskiej i Krzysztofowi Adamowi Kowalczykowi.