odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy o:

  • potrzebie inwestycji w moce wytwórcze,
  • przewidywanym problemie deficytu mocy.

Tchórzewski: Rynek mocy nie rozwiąże problemu deficytu

Jak poinformował serwis pb.pl, zdaniem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego Polska powinna w pierwszej kolejności znaleźć rozwiązanie dla przewidywanego problemu deficytu mocy, zanim zajmie się koncepcją rynku mocy.

Czytaj więcej

Prezes PSE: Energetyka potrzebuje inwestycji w nowe moce wytwórcze

Energetyka potrzebuje inwestycji w nowe moce wytwórcze, bo za pięć-dziesięć lat mogą pojawić się problemy - poinformował Eryk Kłossowski, nowy prezes PSE.

Czytaj więcej