odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • zapowiedź reformy polityki klimatycznej,
  • szansa na wspólne zakupy gazu,
  • wizyta komisarza UE ds. środowiska w Polsce.

W lutym KE przedstawi plan reformy polityki klimatycznej

Jak poinformował BiznesAlert.pl, 18 lutego Komisja Europejska ma zaprezentować w ramach publicznego wysłuchania propozycje reformy unijnego systemu handlu emisjami (ETS) do 2020 roku.

Czytaj więcej

Bruksela może poprzeć wspólne zakupy i nadzór nad umowami gazowymi

Agencja Bloomberg informuje, że promowany przez Polskę mechanizm wspólnych zakupów gazu może zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Może on poprawić pozycję klientów Europy Środkowo-Wschodniej w relacjach z głównym dostawcą, czyli Rosją.

Czytaj więcej

Komisarz UE ds. środowiska z wizytą w Polsce

Jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, rybołówstwo bałtyckie - to niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas wizyty Karmenu Velli w Polsce (21-22 stycznia). Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa spotka się w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu oraz administracji lokalnej. Odwiedzi także obiekty powstałe przy wsparciu instrumentu finansowego LIFE+.

Czytaj więcej