odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

W dzisiejszym przeglądzie prasy informacja od Consus S.A. o spadku cen uprawnień do emisji.

Spadek wartości uprawnień do emisji CO2

W grudniu doszło do spadku wartości cen uprawnień do emisji CO2. Europejskie jednostki w ciągu miesiąca straciły 4,2 procent (stosunek średnich cen zamknięcia listopada i grudnia). Wojciech Hofman z domu maklerskiego Consus S.A. pisze, że średnia cena zamknięcia miesiąca wyniosła 8,22 euro i była najniższa od września br. W ciągu miesiąca jednostki EUA były wyceniane w przedziale 8,00-8,59 euro.

Czytaj więcej