odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), organizacja której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej i gazu, w liście otwartym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kondycją polskiego sektora energetycznego, który nie jest w stanie dostarczać przemysłowi energii w konkurencyjnych cenach.

Forum zaproponowało sześć działań, które mogłyby pomóc rozwiązać ten ogromny problem.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Dzisiejszy przegląd prasy FORUMCO2 zawiera 3 pozycje, 2 informacyjne:

  • o czwartkowym spotkaniu przedstawicieli rządu z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej
  • o polskim pomyśle na modyfikacje polityki klimatycznej.

oraz komentarz PISM o możliwych skutkach polskiej skargi na politykę klimatyczną.

Szyszko: Obciążenia przedsiębiorstw w ramach ETS stanowią ogromne wyzwanie

Minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek spotkali się w czwartek z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej, Miguelem Ariasem Canete. Tematem rozmów była przyszła polityka klimatyczna UE. Podczas spotkania szef resortu środowiska podkreślał, że na forum Unii Europejskiej potrzebna jest szczegółowa analiza i dyskusja na temat skutków społeczno-gospodarczych przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej.

Czytaj więcej

Skarga Polski do Trybunału na politykę klimatyczną to broń obosieczna

Bezpośrednim skutkiem zapowiedzianego przez polski rząd złożenia do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi na decyzję w sprawie ustanowienia na unijnym rynku handlu emisjami mechanizmu tzw. rezerwy stabilizacyjnej, ma być doprowadzenie do opóźnienia momentu, w którym mechanizm rozpocznie funkcjonowanie, lub całkowite zaniechanie jego wykorzystania. Najprawdopodobniej jednak zasadniczym celem wniesienia skargi jest zakwestionowanie możliwości podejmowania w UE ważnych decyzji politycznych dotyczących funkcjonowania rynku CO2 w drodze głosowania większością kwalifikowaną. Pomimo tego, że na postawie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej tworzenie unijnego prawa środowiskowego odbywa się w zwykłej procedurze ustawodawczej, polski rząd wolałby, aby na forum Rady decyzje dotyczące polityki klimatycznej były podejmowane jednogłośnie.

Czytaj więcej

Polska chce włączenia zalesiania w politykę klimatyczną

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w swojej czwartkowej (14.01) wypowiedzi w Sejmie pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska Paweł Sałek stwierdził, że Polska jest na etapie przeglądu dyrektywy o handlu emisjami w UE i zapisy o zalesianiu z porozumienia globalnego będziemy przekładać do wszystkich dokumentów unijnych.

Czytaj więcej