odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

http://www.straag.com/
TECHNOLOGIA LED

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W kwietniu 2014 roku wdrożono tutaj program modernizacji wyeksploatowanego oświetlenia rtęciowego, obejmujący wymianę 422 starych lamp na nowe.

Wymiana na nowoczesne przemysłowe oprawy półprzewodnikowe typu LED objęła głównie część górniczą i odbyła się w halach przeróbki mechanicznej – budynku flotacji i młynowni. Tam właśnie wymiana tradycyjnego źródła światła na wysokości 16-20 metrów była nie tylko kosztowna i kłopotliwa, ale również wpływała na ruch produkcyjny zakładu.

Decydującymi argumentami przemawiającymi za wyborem właśnie takiego rozwiązania, w miejscu gdzie operują ciężkie maszyny, suwnice, okazała się trwałość opraw i ich odporność na drgania mechaniczne. Zużyte oprawy, głównie o mocach 500 i 400 wat zastąpiono 150 i 100 watowymi oprawami LED. To natomiast przełożyło się na ponad trzykrotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu, cała inwestycja spłaci się w przeciągu 20 miesięcy, czyli w czasie krótszym niż udzielona gwarancja, a zakłada się, że oprawy te powinny bezawaryjnie służyć przez okres ponad 5 lat. Należy podkreślić, że półprzewodniki nie zawierają szkodliwych substancji i emitują jedynie widzialne przez ludzkie oko pasmo świetlne, w związku z czym oczy nie są narażone na szkodliwe promieniowanie jak nadfiolet czy podczerwień.

W zakładzie założono osiągnięcie trwałego efektu ekologicznego i energetycznego w postaci oszczędności energii elektrycznej na poziomie 1 247 MWh(megawatogodzin)/rok.

Modernizacja oświetlenia w ZGH „Bolesław” S.A. jest dotychczas największą zrealizowaną przemysłową inwestycją LED w Polsce. Udała się to nie tylko dzięki pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dużej mierze zadecydował zdrowy rozsądek i racjonalna kalkulacja.

ZGH Bolesław

W kwietniu 2014 roku wdrożono tutaj program modernizacji Czytaj więcej

MOSiR Katowice-Janów

Maj 2014 r. - oddana do użytku hala tenisowa Czytaj więcej

Miasto Dąbrowa Górnicza

W grudniu 2012 roku w Dąbrowie Górniczej wprowadzono Czytaj więcej

Foster Wheeler

Pierwsze zadanie projektowe zrealizowano na terenie zakładu przemysłowego Czytaj więcej
  • 1