odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Materiały

W dziale Dokumenty zamieszczono raport NIK dotyczący strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

pdf pobierz

W dziale Dokumenty zamieszczono notatkę Viewpoint Group z 11. posiedzenia Sejmu.

docx pobierz

W dziale Dokumenty zamieszczono:

 • prezentację HIPH pt. "Wyzwania funkcjonowania hutnictwa w Polsce",
 • opracowanie BP Energy Outlook 2016 edition,
 • magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 1/2016.

W dziale Dokumenty zamieszczono stanowiska FOEEiG oraz FORUMCO2 w sprawie:

 • ograniczeń w dostawach energii elektrycznej wprowadzonych przez PSE S.A. w sierpniu 2015 r.,
 • redukcji obowiązków ciążących na przemysłowych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych,
 • kierunków ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej,
 • modelu systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji,
 • niezbędnych rozwiązań w zakresie usług systemowych zapewniających aktywny udział odbiorców przemysłowych
 • koncepcji Rynku Mocy uwzględniającej oczekiwania odbiorców przemysłowych,
 • liberalizacji polskiego rynku gazu ziemnego.

W dziale Dokumenty zamieszczono Raport Federacji Konsumentów pt. "Jak zostać prosumentem?".

pdf pobierz

W dziale Dokumenty zamieszczono:

 • stanowisko FOEEiG oraz FORUMCO2 w sprawie Systemu Rekompensat Finansowych dla firm narażonych na ucieczkę emisji w Polsce,
 • prognozy cen energii elektrycznej, wolumenu emisji CO2 oraz miksu energetycznego dla lat 2015-2035.