FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dniu 16 października 2013 r. został powołany Zespół ds. usług systemowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele firm odbiorców przemysłowych.

Fundamentalne cele Zespołu dotyczą szczegółowej oceny potencjału, którym dysponują Odbiorcy Przemysłowi, w zakresie:

 1. świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP:
  • określenie liczby zainteresowanych podmiotów,
  • określenie realnego poziomu mocy możliwego do zaoferowania,
  • zdefiniowanie warunków, na jakich różne grupy odbiorców dysponujące różnymi wielkościami redukcji obiążenia lub różnymi czasami dostępności usług byłyby skłonne świadczyć usługę redukcji obciążenia na polecenie OSP;
 2. aktywnego udziału w rynku bilansującym:
  • określenie liczby podmiotów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w RB,
  • określenie realnego poziomu mocy możliwego do zaoferowania;
 3. obrony KSE poprzez redukcję zapotrzebowania w efekcie działania automatyki SCO:
  • określenie mocy pobieranej przez urządzenia nie wymagające ciągłości zasilania w przemyśle,
  • określenie możliwości zastosowania stopniowania nastaw automatyki SCO odłączającej grupy odbiorców o różnych wymaganiach co do pewności zasilania, stosownie do poziomu częstotliwości w KSE,
  • zdefiniowanie warunków, na jakich różne grupy odbiorców dysponujące różnymi wielkościami redukcji obciążenia byłyby skłonne zabudować w swoich rozdzielniach automatykę SCO i podjąć współpracę z OSP.