FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Efektywność energetyczna:
stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005 (artykuł 4 Ustawy o efektywności energetycznej).

Działania służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu obejmują promocję kogeneracji wysokosprawnej, system dobrowolnych umów, rozwijanie systemu zarządzania energią i systemu audytów energetycznych.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą (tzw. obszary działań proefektywnościowych według Ustawy o efektywności energetycznej):

 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • przebudowa lub remont budynków,
 • modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
 • odzysk energii w procesach przemysłowych
 • ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii:
  • wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii - w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • ciepła użytkowego w kogeneracji - w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.