odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Przegląd prasy

28 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Czy KE zgodzi się na 30 lat subsydiowania górnictwa?
 • Porozumienie ws. transformacji górnictwa: do 15 grudnia powstanie Umowa społeczna
 • Ustawa offshore została skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów
 • Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno- gospodarczej transformacji terenów pogórniczych

Czytaj więcej

25 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Impas w rozmowach rządu z górniczymi związkami. Działacze wciąż nie pogodzili się z rzeczywistością
 • Unia Europejska wrzuca piąty bieg redukcji emisji CO2
 • MK mówi o zaangażowaniu społeczności lokalnych w transformację energetyczną
 • Senacka komisja bez poprawek do przepisów usprawniających walkę ze smogiem
 • Program "Ciepłownictwo powiatowe" od 1 października na nowych zasadach

Czytaj więcej

24 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Rząd chce wysłać pierwszą wersję Krajowego Planu Odbudowy do KE w drugiej połowie października
 • Jest szansa, że KE zgodzi się na dalsze finansowanie gazu w Polsce
 • Nowy cel redukcji CO2 nie może doprowadzić do utraty konkurencyjności przez UE
 • Ruszyły konsultacje w sprawie rekomendacji dotyczącej bilansowania na europejskich rynkach gazu ziemnego
 • Projekt ustawy o wypłacie rekompensat za wzrost cen energii jest ponownie analizowany
 • Nowy Prezes Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Czytaj więcej

23 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Nowy cel klimatyczny Unii Europejskiej. Czy to się uda?
 • Kluczem zmian w górnictwie sprawiedliwa transformacja
 • Trzeba zaproponować górnikom racjonalne rozwiązania na przyszłość
 • Chiny chcą osiągnąć neutralność klimatyczną w 2060 roku

Czytaj więcej

22 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • KE zmienia listę sektorów energochłonnych, które będą mogły dostać rekompensaty
 • Informacja o rozprawie przed TSUE w sprawie skargi Polski na decyzje KE ustanawiającą Konkluzje BAT
 • Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych
 • Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE, wiadomo, kiedy się odbędą
 • Morska energetyka wiatrowa - odważna polska strategia

Czytaj więcej

21 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • W ubiegłym roku najostrzejszy od dziesięciu spadek emisji gazów cieplarnianych w UE
 • Jeśli chodzi o Polskę, to jestem optymistą
 • Uprawnienia EUA w sierpniu zyskały na wartości 9,21 proc.
 • Regiony górnicze nie mogą stać się zdegradowanymi i bezludnymi wyspami
 • Rusza kolejny etap prac nad Krajowym Planem Odbudowy
 • Szefowa brytyjskiej delegacji przy COP26: Firmy mają większe ambicje klimatyczne niż rządy

Czytaj więcej

16 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Dziś KE ogłosi planu podniesienia celu redukcji emisji CO2. Na celowniku transport
 • Unijni kontrolerzy krytykują system darmowych zezwoleń na emisję CO2
 • Bruksela szykuje kolejny bat na państwa członkowskie
 • Polityka na miarę naszych możliwości, czyli jak rząd chce odejść od węgla
 • Zużycie energii elektrycznej w Polsce w sierpniu spadło o 1,22 proc.

Czytaj więcej

15 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Transformacja jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad
 • Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę niebezpieczne dla gospodarki
 • Produkcja energii z węgla jest bardzo droga
 • W grudniu nabór na premię kogeneracyjną indywidualną
 • Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu

Czytaj więcej

14 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości stawek opłat mocowych
 • Chcemy, by w 2030 roku w Polsce było 1 mln prosumentów
 • Chcemy do końca 2020 r. zakończyć projekt ustawy odległościowej
 • EU ETS czeka reorganizacja w ramach projektu KE
 • PEP wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem
 • Komisja PE za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc.

Czytaj więcej

9 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do 2030 r., na wsi 10 lat później
 • Resort klimatu liczy na szybkie przyjęcie przez rząd polityki energetycznej
 • Transformacja energetyczna przyniesie ok. 300 tys. miejsc pracy
 • Chcemy, by klastry były ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego
 • Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej trafił do uzgodnień i opiniowania
 • Trzy główne filary projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
 • Rozwój wodoru w Polsce musi uwzględniać lokalną specyfikę

Czytaj więcej

8 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Prace nad polityką energetyczną przechodzą do kolejnego etapu
 • Rozpoczęła się certyfikacja do aukcji mocy na 2025 rok
 • URE zgłosił plan na tegoroczne aukcje
 • Konsumpcja energii elektrycznej w UE nie wróciła do normy mimo zniesienia ograniczeń
 • Moim zadaniem będzie dokończenie reformy programu Czyste Powietrze
 • Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
 • Jakie będą skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji?
 • Czy Unia potrzebuje celu redukcji emisji metanu?

Czytaj więcej

7 wrz 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Artur Soboń pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego
 • Rząd planuje zmiany w specustawie dotyczącej sieci elektroenergetycznych
 • Projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego na energię gotowy, ma wejść jak najszybciej w życie
 • Wydzielenie aktywów węglowych nie musi polegać na stworzeniu jednego podmiotu
 • MAP chce w przyszłym tygodniu wybrać doradcę przy strategii dla sektora energetycznego
 • Obligo giełdowe jest potrzebne, choć niekoniecznie stuprocentowe
 • Jest nowa strategia energetyczna. Czy górnicy ją zaakceptują?
 • Adam Młodkowski obejmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Towarowej Giełdy Energii

Czytaj więcej