odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Przegląd prasy

18 sty 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

Dzisiejszy przegląd prasy FORUMCO2 zawiera 3 pozycje, 2 informacyjne:

  • o czwartkowym spotkaniu przedstawicieli rządu z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej
  • o polskim pomyśle na modyfikacje polityki klimatycznej.

oraz komentarz PISM o możliwych skutkach polskiej skargi na politykę klimatyczną.

Czytaj więcej

14 sty 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy FORUMCO2 zawarto 5 artykułów, między innymi:

  • informację o wizycie w Polsce komisarzy UE ds. klimatu i energii oraz ds. środowiska
  • brytyjskim odwrocie od technologii CCS,
  • taniejących uprawnieniach do emisji CO2.

Czytaj więcej

12 sty 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy zawarto 18 artykułów. Między innymi informacje o:

  • przedłużenia na rok dotychczasowych zasad wsparcia działań mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej,
  • nowelizacji ustawy o OZE,
  • nominacjach na wiceministrów energii,
  • zmianach w zarządach PSE i Gaz-Systemu.

Czytaj więcej