odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Przegląd prasy

29 sty 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy między innymi:

 • regulacje odnośnie monitorowania kontraktów gazowych gotowe,
 • końcówka budowy bloku kogeneracyjnego we Włocławku,
 • cios dla unijnej polityki klimatycznej,
 • hutnicze inwestycje proekologiczne,
 • potrzeba bodźców inwestycyjnych w energetyce,
 • groźba blackoutu w Europie.

Czytaj więcej

28 sty 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • raport FAE pt. "Polska Energetyka na fali megatrendów",
 • raport FAE pt. "Jak optymalnie wykorzystać Fundusz modernizacyjny?",
 • amerykański sprzeciw wobec planu ograniczenia emisji CO2,
 • wzrost produkcji energii w elektrowniach wiatrowych,
 • pytanie o zmiany w ustawie o OZE,
 • poparcie ministra energii dla energetyki rozproszonej.

Czytaj więcej

26 sty 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • możliwy wzrost cen energii elektrycznej dla firm,
 • pułapki w systemie aukcyjnym OZE,
 • rola polskiej energetyki jądrowej w rozwiązaniu problemów sektora,
 • przyszłość planu dla górnictwa.

Czytaj więcej

25 sty 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • pytanie o przyszłość wsparcia dla kogeneracji,
 • trudna sytuacja części koncernów energetycznych,
 • start naboru na dotacje na poprawę efektywności energetycznej,
 • priorytety resortu energii,
 • polska energetyka w perspektywie 2050 roku.

Czytaj więcej

18 sty 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

Dzisiejszy przegląd prasy FORUMCO2 zawiera 3 pozycje, 2 informacyjne:

 • o czwartkowym spotkaniu przedstawicieli rządu z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej
 • o polskim pomyśle na modyfikacje polityki klimatycznej.

oraz komentarz PISM o możliwych skutkach polskiej skargi na politykę klimatyczną.

Czytaj więcej

14 sty 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy FORUMCO2 zawarto 5 artykułów, między innymi:

 • informację o wizycie w Polsce komisarzy UE ds. klimatu i energii oraz ds. środowiska
 • brytyjskim odwrocie od technologii CCS,
 • taniejących uprawnieniach do emisji CO2.

Czytaj więcej