odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Przegląd prasy

14 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Rekordowa aukcja uprawnień do emisji CO2
 • Dane PSE: spadek zużycia energii i produkcji energii elektrycznej w czerwcu r/r
 • URE: ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych pozostają bez zmian
 • Nowy sposób na finansowanie zielonej energetyki i stabilność cen dla firm
 • Rośnie import energii do Polski
 • Dynamiczny rozwój OZE wpłynie na ostateczny kształt strategii energetycznej
 • Trudny pierwszy kwartał na unijnych rynkach energii elektrycznej i gazu
 • ARP: w czerwcu nadal spadkowy trend na międzynarodowym rynku węgla

Czytaj więcej

13 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • UE: dostęp do środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinna zależeć od poparcia neutralności klimatycznej na poziomie krajowym
 • PE: unijne finansowanie powinno być zgodne z celami klimatycznymi na 2050 r.
 • Europosłowie za lepszym magazynowaniem energii w postaci wodoru lub w akumulatorach
 • Polska dostanie kolejne miliardy euro na energetykę
 • ACER: większość gazowych sieci przesyłowych na razie nie gotowa na wodór
 • TGE może wesprzeć transformację energetyczną

Czytaj więcej

9 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • KE przyjęła strategie w sprawie integracji systemu energetycznego i wodoru
 • PE zagłosuje nad zmianą wytycznych dla transgranicznych sieci energetycznych
 • Rząd przedłuży termin udzielenia pomoczy publicznej wytwórcom OZE o 5 lat
 • Szefowa MFW: państwa powinny wykorzystać walkę z pandemią do budowy zielonej gospodarki
 • Von der Leyen: w UE nie będzie ożywienia bez Europejskiego Zielonego Ładu
 • Merkel: Europa musi stać się bardziej zielona, cyfrowa i konkurencyjna
 • Brak regulacji magazynowania energii negatywnie wpływa na otoczenie rynkowe

Czytaj więcej

8 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Ministerstwo klimatu skierowało do konsultacji projekt ustawy o promowaniu morskich farm wiatrowych
 • List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej – podpisany
 • Jesienią strategia wodorowa do 2030 r. ma trafić do konsultacji
 • Komisja środowiska PE za włączeniem transportu morskiego do systemu ETS

Czytaj więcej

7 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • MK zapowiada podpisanie porozumienia wodorowego
 • MFiPR: trwają rozmowy z KE o kształcie i obszarach działania FST
 • Minister Kurtyka o celach transformacji energetycznej w Polsce
 • MFiPR: trwają rozmowy z KE o kształcie i obszarach działania FST
 • Komisja rozwoju regionalnego PE za powołaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Czytaj więcej

6 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Ministerstwo Klimatu podsumowuje OSE Gdańsk 2020
 • Niemcy chcą od września szybkich prac nad nowymi unijnymi celami ws. redukcji emisji CO2
 • IEA: energia jądrowa ma istotną rolę do odegrania, ale potrzebne są działania rządów
 • Wyższa średnia cena kontraktu na dostawy energii w czerwcu
 • Prezydent przedstawił Eko-Kartę, czyli deklarację wsparcia inicjatyw ekologicznych

Czytaj więcej

2 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • URE: Energetyce brakuje narzędzi do zarządzania rosnącą liczbą prosumentów
 • Rząd i sektor offshore zaciśniają współpracę. 6 GW farm wiatrowych na morzu do 2030 roku?
 • Ustawa offshore trafi do kolejnych konsultacji
 • Komisja chce zakończyć prace nad prawem klimatycznym do końca roku
 • Tchórzewski dla Rz. Polskę stać na dofinansowanie budowy elektrowni jądrowej

Czytaj więcej

1 lip 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • 20 lat handlu energią w Polsce
 • Od jutra tydzień na składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji uczestników rynku mocy
 • PSE opublikowało sprawozdanie dotyczące bilansowania
 • Na co zostaną przeznaczone środki na transformację energetyczną? Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju tłumaczy

Czytaj więcej

30 cze 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Rynek energii jest coraz bardziej zdecentralizowany
 • W środę podpisanie listu intencyjnego w sprawie morskiej energetyki wiatrowej
 • Agencja Energii Jądrowej OECD przedstawia plany odbudowy po pandemii

Czytaj więcej

29 cze 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Przegrana Polski w sporze o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ważą się losy wsparcie atomu i gazu
 • Niektóre państwa członkowskie nie zmniejszą zanieczyszczenia powietrza do 2030 roku
 • Tak Unia Europejska chce rozwijać zielony wodór

Czytaj więcej

25 cze 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Emilewicz: tworzymy założenia do korekty ustawy odległościowej
 • Emilewicz: polityka klimatyczna jest kształtowana dla człowieka, a nie przeciwko niemu
 • Prezes PSEW: system aukcyjny dla OZE się sprawdził, należy go przedłużyć
 • Forum Energii: Odejście Polski od węgla brunatnego realne w 2032 r.

Czytaj więcej

24 cze 2020 r. przegląd prasy FOEEiG

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

 • Polska może być współautorem zielonego ładu
 • Ministerstwo Klimatu chce zmienić cele dla fotowoltaiki
 • ACER będzie pobierać opłaty, KE głosiła konsultacje
 • Zalało elektrownię.
 • Niemcy określają priorytety na prezydencję w UE

Czytaj więcej