odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Kolejne aukcje OZE odbędą się w dniach 2-10 grudnia
  • Spółki dostaną narzędzia dopasowywane do swoich potrzeb
  • Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji na rzecz Przyszłości Europy
  • W roku 2020 osiągnięto rekordowy poziom koncentracji gazów cieplarnianych
  • Niemieccy rolnicy boją się sieci przesyłowych i oczekują tłustych rekompensat

Kolejne aukcje OZE odbędą się w dniach 2-10 grudnia

„Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił harmonogram kolejnych w tym roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), które odbędą się w dniach 2-10 grudnia br., podał Urząd”.

Czytaj więcej

Spółki dostaną narzędzia dopasowywane do swoich potrzeb

„Najważniejszym celem reformy było dostosowanie polskiego prawa gospodarczego do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. W efekcie tego dialogu wprowadzamy mechanizmy, które pozwolą na skuteczne zarządzanie grupami kapitałowymi, wzmacniamy rady nadzorcze (...), eliminujemy wreszcie wątpliwości interpretacyjne jakie narosły w pewnych obszarach przez ostatnie dwadzieścia lat. - wyjaśnia sekretarz stanu w MAP Maciej Małecki”.

Czytaj więcej

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na posiedzeniu grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji na rzecz Przyszłości Europy

„Zmiany klimatyczne to temat silnie angażujący obywateli Unii Europejskiej. Konferencja ws. przyszłości Europy to doskonałe forum do wypracowania wspólnych rozwiązań. Przebieg dotychczasowych Europejskich Paneli Obywatelskich wskazuje, że Europejczycy najchętniej angażują się w debaty nt. zagadnień, które mają wpływ na ich codzienne życie, takie jak kwestie dotyczące ochrony klimatu” – mówił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas na posiedzenia grupy roboczej ds. klimatu w ramach Konferencji nt. Przyszłości Europy, która odbyła się 22 października 2021 r. w Strasburgu”.

Czytaj więcej

W roku 2020 osiągnięto rekordowy poziom koncentracji gazów cieplarnianych

„Koncentracja gazów cieplarnianych osiągnęła rekordowy poziom w 2020 roku - przekazała Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), jedna z agend ONZ. Tempo wzrostu rocznej koncentracji dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) było wyższe niż średnia z lat 2011-2020 – dodano”.

Czytaj więcej

Niemieccy rolnicy boją się sieci przesyłowych i oczekują tłustych rekompensat

„Aby zaopatrzyć uprzemysłowione i gęsto zaludnione południe Niemiec w prąd z turbin wiatrowych onshore i offshore, potrzebna jest nowoczesna i wydajna infrastruktura przesyłowa. Już na etapie planowania sieci te nazwano „autostradami prądu”. Podobnie jak to się dzieje w przypadku budowy zwykłych autostrad, nowe sieci przesyłowe napotykają na protesty, które opóźniają ich powstanie o długie lat”.

Czytaj więcej