odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Sąd odrzucił zarzuty wobec rynku mocy w Polsce
  • URE ma pomysł jak rozwiązać problemy infrastruktury energetycznej
  • Komisja Europejska uważa, że receptą na wzrost cen energii jest Europejski Zielony Ład
  • Zielona inflacja - trudny element transformacji energetycznej
  • Integracja rynku energii - gdzie jesteśmy, co jeszcze przed nami?
  • Sytuacja PGG to efekt zaklinania rzeczywistości i słabej decyzyjności

Sąd odrzucił zarzuty wobec rynku mocy w Polsce

„Sąd wydał wyrok w sprawie Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB dotyczącej wniosku o anulowanie decyzji Komisji Europejskiej o rynku mocy w Polsce”.

Czytaj więcej

URE ma pomysł jak rozwiązać problemy infrastruktury energetycznej

„6 października Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin był gospodarzem spotkania inaugurującego prace Zespołu, który ma wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „KARTA EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEJ ENERGETYKI”.

Czytaj więcej

Komisja Europejska uważa, że receptą na wzrost cen energii jest Europejski Zielony Ład

„Obecny wzrost cen ma niewiele wspólnego z naszą polityką klimatyczną, a wiele z naszą zależnością od importowanych paliw kopalnych i ich niestabilnymi cenami; Europejski Zielony Ład stanowi jedyne trwałe rozwiązanie problemu energetycznego Europy - oświadczyła komisarz UE ds. energii Kadri Simson”.

Czytaj więcej

Zielona inflacja - trudny element transformacji energetycznej

„W Europie coraz częściej mówi się o tzw. zielonej inflacji, czyli wzroście cen towarów i usług w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Inflacja taka ma de facto charakter administracyjny, gdyż jej źródłem nie jest rynkowa gra czynników popytowo-podażowych, ale regulacje prawne przyjmowane w ramach tej organizacji. Presja na odchodzenie od konwencjonalnych źródeł energii narasta, nie za bardzo wiadomo jednak, kto ma pokryć koszty związane z ich zastępowaniem OZE”.

Czytaj więcej

Integracja rynku energii - gdzie jesteśmy, co jeszcze przed nami?

„Integracja rynku energii to pojęcie niezwykle istotne na tle polityki unijnej. W celu jej osiągnięcia pierwsze środki podjęte zostały w połowie lat 90 ubiegłego wieku. Dążenia do utworzenia jednolitego wewnętrznego rynku energii opartego na zasadach liberalizacji, konkurencji i niedyskryminacji wciąż są widoczne w postępowaniu unijnych organów. Jak wyglądała droga do osiągnięcia obecnego stanu i jakie działania jeszcze przed nami?”.

Czytaj więcej

Sytuacja PGG to efekt zaklinania rzeczywistości i słabej decyzyjności

„Prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala w rozmowie z Business Insider powiedział, że spółka de facto „znajduje się w likwidacji”, pieniędzy wystarczy jej do końca roku, i niezbędna okaże się „finansowa kroplówka” ze strony państwa. – Do takiego stanu doprowadziły niechęć do podejmowania decyzji przez ostatnie 10-12 lat, zaklinanie rzeczywistości, nielikwidowanie kopalń, które powinny być poddane likwidacji, ze względu na wyjątkowo trudne warunki górniczo-geologiczne i wysokie koszty – ocenia były wicepremier Janusz Steinhoff”.

Czytaj więcej