odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • ZE PAK i MS II złożyły wniosek o utworzenie spółki atomowej
  • Jak kupić sobie neutralność klimatyczną?
  • Czy nowe kompetencje KOWR będą sprzyjały rozwojowi OZE?
  • Polska zaproponuje Czechom mechanizm rozwiązywania konfliktów wokół Turowa
  • Nowe unijne pomysły budzą niepokój
  • Zatrzymanie zmiany klimatu jest w interesie Polaków

ZE PAK i MS II złożyły wniosek o utworzenie spółki atomowej

„ZE PAK i MS Innovation Impulse (MS II) złożyły wniosek o zgodę na koncentrację, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej – wynika z komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Czytaj więcej

Jak kupić sobie neutralność klimatyczną?

„Neutralność klimatyczna jest obecnie głównym celem wielu państw i przedsiębiorstw, o czym świadczą niezliczone deklaracje, kolorowe foldery oraz perfekcyjny przekaz profesjonalnych sztabów PR. Ten zacny cel nie jest jednak łatwy do osiągnięcia, bo oznaczałoby to w wielu przypadkach znaczny regres rozwojowy, na co nie chcą i nie mogą się zgodzić ani pojedyncze państwa, ani podmioty gospodarcze – pisze Aleksandra Fedorska”.

Czytaj więcej

Czy nowe kompetencje KOWR będą sprzyjały rozwojowi OZE?

„Od dłuższego czasu trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Do ustawy zostało wprowadzonych kilka zmian, a jedną z nich jest nadanie nowych kompetencji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z założeniami KOWR będzie miał możliwość przekazywania bez przetargu spółkom Skarbu Państwa w dzierżawę gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod inwestycje OZE – pisze Aleksander Tretyn”.

Czytaj więcej

Polska zaproponuje Czechom mechanizm rozwiązywania konfliktów wokół Turowa

„Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że strona polska przedstawi „propozycję mechanizmów rozwiązywania konfliktów” podczas poniedziałkowych rozmów z Czechami ws. sporu wokół działalności Kopalni Turów”.

Czytaj więcej

Nowe unijne pomysły budzą niepokój

„Cele pakietu „Fit for 55” są ambitne, ale koszty zaproponowanego w nim przyspieszenia redukcji emisji CO2 są niewspółmierne do unijnych środków finansowych przeznaczanych na ten cel. W efekcie proponowane regulacje niosą ze sobą ryzyko spadku konkurencyjności gospodarki przy powstaniu lub pogłębieniu ubóstwa energetycznego niektórych grup społecznych. Energetyka zdaje się szczególnie krytycznie oceniać brak możliwości wspierania inwestycji gazowych, podkreślając specyfikę polskiej sytuacji, ale skala obecnych wyzwań to także efekt opóźniania transformacji sektora - wynika z sesji "Energetyka. Pakiet Fit for 55", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego”.

Czytaj więcej

Zatrzymanie zmiany klimatu jest w interesie Polaków

„Każdy chce, by zmiany klimatyczne nie wpływały negatywnie, aby średnia temperatura na świecie się nie podnosiła, żeby unikać klęsk żywiołowych. Jest to w interesie wszystkich, również Polaków - mówił w wywiadzie dla portalu Energetyka24.com prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych”.

Czytaj więcej