odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Przemysł jądrowy, organizacje pozarządowe i szereg państw oczekują atomu w taksonomii
  • Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu 2021
  • Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy
  • Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w I półroczu br.

Przemysł jądrowy, organizacje pozarządowe i szereg państw oczekują atomu w taksonomii

„Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, siedem państw członkowskich UE, branża jądrowa oczekują od Komisji Europejskiej równego potraktowania wszystkich zeroemisyjnych technologii energetycznych i włączenia atomu do tzw. taksonomii Zielonego Ładu”.

Czytaj więcej

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu 2021

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021”.

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

„Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy - poinformowało w piątek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej plan KPO do końca kwietnia 2021 r.”.

Czytaj więcej

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w I półroczu br.

„Przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych planowane jest na przełomie maja i czerwca br. - przypomina w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Szczegółowy harmonogram aukcji dostępny będzie na stronie Urzędu Regulacji Energetyki”.

Czytaj więcej