odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Otrzymują: Członkowie Izby
  • Dla MKiŚ najważniejsze jest zapewnienie obywatelom i gospodarce bezpiecznej i czystej energii
  • Trwają prace dot. systemu wsparcia dla jednostek wytwórczych po 2025 r.
  • Co dalej z gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej?
  • Wysokie ceny emisji CO2 niepokoją polską energetykę

Otrzymują: Członkowie Izby

Media:

Niebawem projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

„Prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) dotyczące wydzielenia aktywów wydobywczych i energetycznych pracujących w oparciu o węgiel do nowego podmiotu gospodarczego są na etapie "końcowych wyliczeń wszystkich skutków". Nowy podmiot będzie nosił nazwę Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego”.

Czytaj więcej

Dla MKiŚ najważniejsze jest zapewnienie obywatelom i gospodarce bezpiecznej i czystej energii

„Bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji OZE to główny temat rozmów podczas V Forum Innowacyjności "Klimat wobec wyzwań XXI w.". W wideokonferencji, która odbyła się 26 marca 2021 r., wziął udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka”.

Czytaj więcej

Trwają prace dot. systemu wsparcia dla jednostek wytwórczych po 2025 r.

„Trwają prace nad systemem wsparcia konwencjonalnych jednostek wytwórczych po 2025 r. - poinformował Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska”.

Czytaj więcej

Co dalej z gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej?

„Polski system gwaranci pochodzenia, dzięki któremu można dostać certyfikat energii pochodzącej z OZE jest ciągle mało wykorzystywany. Rozruszać mogłoby go zapowiadane od lat przystąpienie Polski do organizacji europejskich wydawców gwarancji pochodzenia. Ale nic się nie dzieje”.

Czytaj więcej

Wysokie ceny emisji CO2 niepokoją polską energetykę

„Niewątpliwą zaletą Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) jest to, że sprawia, że transformacja energetyczna staje się coraz bardziej opłacalna energetycznie i coraz mniej opłaca się zanieczyszczać środowisko. Z kolei jego wadą jest jego nieprzewidywalność oraz to, że stanowi ciężar dla krajów uzależnionych od paliw kopalnych, takich jak Polska. Ostatnio ceny uprawnień do emisji CO2 skoczyły do ponad 40 euro za tonę, co szczególnie niepokoi polską energetykę”.

Czytaj więcej