odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Chcemy wykorzystywać przychody z aukcji CO2 na transformację energetyki
  • Liberalizacja ustawy odległościowej może nie wystarczyć
  • W zeszłym tygodniu ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły o 10 proc.
  • Wizja regulatorów rynku dla transformacji energetycznej konsumenckiej
  • Popioły powstające w wyniku spalania węgla mogą absorbować CO2

Chcemy wykorzystywać przychody z aukcji CO2 na transformację energetyki

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) pracuje nad ustawą tworzącą fundusz zasilany w 40-proc. z przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO2, przeznaczony na transformację energetyki, poinformował wiceminister Adam Guibourge-Czetwertyński”.

Czytaj więcej

Liberalizacja ustawy odległościowej może nie wystarczyć

„Od pięciu lat polskie prawo w sposób spektakularny, niespotykany w innych krach blokuje rozwój najtańszej technologii energetycznej, która mogłaby przynosić korzyści, a naraża odbiorców energii na trwały trend wzrostu jej cen. Tym samym na własne życzenie pogarszamy pozycję konkurencyjną przemysłu na wspólnym rynku, na który trafia gro eksportu – pisze na swoim blogu Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej”.

Czytaj więcej

W zeszłym tygodniu ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły o 10 proc.

„Tomasz Marek Bujacz, Senior Sales Trader w Vertis Environmental Finance, podsumowuje dla CIRE.PL ważne wydarzenia z ostatniego tygodnia na giełdzie EEX dotyczące handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz zwraca uwagę, którym czynnikom należy się szczególnie przyjrzeć w tym tygodniu”.

Czytaj więcej

Wizja regulatorów rynku dla transformacji energetycznej konsumenckiej

„Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER) i Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) przedstawiły elementy, jakie powinna zawierać nakierowana na konsumenta transformacja energetyczna. To m. in. niezawodność, przystępność cenowa, prostota, ochrona”.

Czytaj więcej

Popioły powstające w wyniku spalania węgla mogą absorbować CO2

„Popioły, powstające w procesach spalania węgla w energetyce, mogą być przetwarzane w zeolity - tzw. sita molekularne - o wysokiej skuteczności wychwytywania CO2 - wskazują naukowcy, którzy przez ponad trzy lata sprawdzali taką możliwość w ramach międzynarodowego projektu badawczego”.

Czytaj więcej