odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Czas na liberalizację ustawy odległościowej
  • PSEW: cieszy zrozumienie argumentów za zmianą ustawy odległościowej
  • Bat na emisje CO2 poza Unią ma wejść w życie do 2023 roku
  • Ruszają prace zespołu do spraw ubóstwa energetycznego

Czas na liberalizację ustawy odległościowej

„Żywotnym interesem polskiego przemysłu jest zwiększanie krajowej generacji w źródłach o najniższych kosztach wytwarzania. Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej, w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie upatrują szansy na ograniczenie postępującego gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej, który następuje w wyniku rosnących cen uprawnień do emisji CO2 (EUA)”.

Czytaj więcej

PSEW: cieszy zrozumienie argumentów za zmianą ustawy odległościowej

„Cieszy zrozumienie argumentów za zmianą tzw. ustawy odległościowej, blokującej budowę turbin wiatrowych - tak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej komentuje zapowiedź wicepremiera Gowina o 3-4 GW nowych mocy wiatrowych jako efektu złagodzenia ustawy”.

Czytaj więcej

Bat na emisje CO2 poza Unią ma wejść w życie do 2023 roku

„Parlament Europejski obradował na temat mechanizmu zwanym podatkiem od śladu węglowego, czyli CBAM. Domaga się wprowadzenia go do 2023 roku”.

Czytaj więcej

Ruszają prace zespołu do spraw ubóstwa energetycznego

„W ministerstwie klimatu i środowiska został powołany zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Jego celem ma być wypracowanie mechanizmów pomocy oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które niwelują to zjawisko. Powołanie tego zespołu to początek prac merytorycznych nad koncepcją zastąpienia doraźnych powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii, kompleksowymi rozwiązaniami”.

Czytaj więcej