odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Luty 2021 r. z niższym zużyciem i produkcją energii elektrycznej niż w styczniu 2020 r.; import cztery razy większy
  • Unijne miliardy na nową energetykę. Jak je wykorzystać?
  • Czy Polacy są skazani na awarie sieci ciepłowniczych? Odpowiedzią może być monitoring i testowanie
  • Globalna finansjera promuje podatek węglowy
  • Obligo giełdowe a wolny rynek energii elektrycznej
  • Rada Ministrów rozpatrywała projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Luty 2021 r. z niższym zużyciem i produkcją energii elektrycznej niż w styczniu 2020 r.; import cztery razy większy

„W lutym produkcja energii elektrycznej z krajowych źródeł spadła w porównaniu ze styczniem bieżącego roku, ale w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowała niewielki wzrost (o 3,2 proc.). Z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, wszystkie pozostałe zanotowały spadki produkcji. Liderem lutego jest fotowoltaika ze 103-procentowym przyrostem wolumenu produkcji”.

Czytaj więcej

Unijne miliardy na nową energetykę. Jak je wykorzystać?

„Polska chce przeznaczyć ok. 28 mld zł na transformację energetyczną z Krajowego Planu Odbudowy. Największy kawałek tortu dostanie czyste powietrze, morskie farmy wiatrowe, sieci energetyczne, inwestycje w wodór i efektywność energetyczną”.

Czytaj więcej

Czy Polacy są skazani na awarie sieci ciepłowniczych? Odpowiedzią może być monitoring i testowanie

„Polska sieć ciepłownicza jest najdłuższa w Europie – ma prawie 22 tys. km. Dodatkowo jest najstarsza i najmniej modernizowana. Dużym problemem jest także brak jej testowania m.in. pod kątem nieszczelności. Wszystko to sprawia, że obecnie problem nieefektywności dotyczy aż 80 procent krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych”.

Czytaj więcej

Globalna finansjera promuje podatek węglowy

„Ton debaty na temat transformacji energetycznej nadają pieniądze, z czego najlepiej zdają sobie sprawę ci, którzy mają ich najwięcej. Instytucje, które swoimi działaniami firmują główne trendy w globalnej ekonomii – Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy – przekonują, że obecnie najważniejszym zadaniem państw jest zwrot na zieloną ścieżkę”.

Czytaj więcej

Obligo giełdowe a wolny rynek energii elektrycznej

„W dniu 3 marca 2021 r. Towarzystwo Obrotu Energią zorganizowało dyskusję dotyczącą przymusu giełdowego (obligo), które obecnie obejmuje 100 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. Trudno sobie dalej wyobrazić wolny rynek działający pod przymusem obliga giełdowego, a skutków negatywnych obliga jest wiele”.

Czytaj więcej

Rada Ministrów rozpatrywała projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

„Mając na uwadze transpozycję przepisów dyrektywy 2018/410 oraz wykonanie niektórych aktów wykonawczych do dyrektywy, w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów omawiane były zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Najważniejszą kwestią zawartą w ustawie, jest wdrożenie do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego”.

Czytaj więcej