odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Rekiny finansjery pokochały handel CO2. Ceny biją rekordy
  • Zgoda prezesa URE na centra koordynacji systemów przesyłowych energii elektrycznej - w Brukseli i Monachium
  • Proponowana cena dla offshore może uniemożliwić realizację części projektów w I fazie
  • W styczniu krajowe wydobycie i sprzedaż węgla na poziomie 4,3-4,4 mln ton
  • Cena maksymalna z energii z offshore na poziomie 325,62 zł/MWh
  • Terminy aukcji mocy

Rekiny finansjery pokochały handel CO2. Ceny biją rekordy

„Światowe fundusze hedgingowe nagle rzuciły się na europejski rynek uprawnień do emisji CO2. Prawdopodobnie Bruksela spróbuje położyć bariery spekulacji. tylko czy znajdzie odpowiednie narzędzia”.

Czytaj więcej

Zgoda prezesa URE na centra koordynacji systemów przesyłowych energii elektrycznej - w Brukseli i Monachium

„Prezes URE zatwierdził wniosek operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE ws. utworzenia w Brukseli i Monachium Regionalnych Centrów Koordynacyjnych dla Europy Środkowej. Centra pomogą operatorom utrzymywać bezpieczeństwo systemów energetycznych”.

Czytaj więcej

Proponowana cena dla offshore może uniemożliwić realizację części projektów w I fazie

„Zaproponowana na poziomie 301,5 zł/MWh cena maksymalna dla morskich farm wiatrowych może uniemożliwić realizację części projektów w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia - oceniają spółki zaangażowane w program offshore. Wskazują, że określona w projekcie cena może być uznana za cenę średnią wsparcia, a nie maksymalną”.

Czytaj więcej

W styczniu krajowe wydobycie i sprzedaż węgla na poziomie 4,3-4,4 mln ton

„W styczniu tego roku polskie kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla, zaś wielkość sprzedaży tego surowca osiągnęła 4,3 mln ton - wynika z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Styczniowe wydobycie było znacząco mniejsze niż rok wcześniej, wzrosła natomiast sprzedaż węgla”.

Czytaj więcej

Cena maksymalna z energii z offshore na poziomie 325,62 zł/MWh

„Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje cenę maksymalną z energii z offshore na poziomie 325,62 zł/MWh - napisał resort w opinii do projektu rozporządzenia. Resort klimatu proponował 301,5 zł”.

Czytaj więcej

Terminy aukcji mocy

„PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2026 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023”.

Czytaj więcej