odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • W ub. roku 33 terawatogodziny energii sprzedane poza obligiem giełdowym
  • Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o implementacji Europejskiego Zielonego Ładu
  • Wyzwaniem polityki energetycznej - wypełnienie luki po węglu
  • Polska polityka energetyczna do 2040 r. mało ambitna
  • Ogólnokrajowy system handlu uprawnieniami do emisji w Chinach

W ub. roku 33 terawatogodziny energii sprzedane poza obligiem giełdowym

„W 2020 r. w ramach obliga giełdowego, czyli obowiązku publicznej sprzedaży energii na Towarowej Giełdzie Energii, sprzedano ok. 25 terawatogodzin, zaś poza obligiem - na podstawie dopuszczonych przepisami odstępstw - 33 terawatogodziny - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE)”.

Czytaj więcej

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński o implementacji Europejskiego Zielonego Ładu

„W trakcie zorganizowanej przez Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej debaty "Green Deal in Poland: Framework, Roadmap and Chances" wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński mówił o realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce. W spotkaniu online, które odbyło się 17 lutego 2021 r., uczestniczyło około 70 osób, w tym prezesi niemieckich firm i przedsiębiorcy”.

Czytaj więcej

Wyzwaniem polityki energetycznej - wypełnienie luki po węglu

„W perspektywie 2030 roku największym wyzwaniem dla energetyki będzie wypełnienie luki po węglu - ocenia prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera. Jej zdaniem, przyjęta w lutym przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. nie odpowiada na wszystkie pytania w tym zakresie”.

Czytaj więcej

Polska polityka energetyczna do 2040 r. mało ambitna

„Założenia polskiej polityki energetycznej do roku 2040 są mało ambitne, ale dokument jest krokiem w dobrą stronę - wskazywali niektórzy przedstawiciele branży odnawialnych źródeł energii podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym”.

Czytaj więcej

Ogólnokrajowy system handlu uprawnieniami do emisji w Chinach

„Chiny są światowym liderem pod względem wielkości emisji gazów cieplarnianych. W 2019 r. były odpowiedzialne za 28 proc. (10,15 Gt CO2) globalnej emisji CO2. Od konferencji COP24 w Paryżu w 2015 r. Chiny zwiększyły zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu - czytamy w najnowszym raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami”.

Czytaj więcej