odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Media:
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej prawa ekologów w procesach inwestycyjnych
  • ACER i CEER przedstawiają rekomendacje ws. regulacji sieci wodorowych i transportu wodoru
  • Minister Kurtyka w Kolegium Europejskim
  • JSW to polski wkład w Europejski Zielony Ład
  • Współpraca ze Skandynawią pomoże nam osiągnąć cele klimatyczne

Media:

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej

„Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Zawarte w projekcie rozwiązania mają m. in. włączyć nowe działania do realizacji celu efektywności energetycznej”.

Czytaj więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej prawa ekologów w procesach inwestycyjnych

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska”.

Czytaj więcej

ACER i CEER przedstawiają rekomendacje ws. regulacji sieci wodorowych i transportu wodoru

„9 lutego 2021 r. europejscy regulatorzy ds. energii w ramach ACER i CEER opublikowali pierwszy z serii dokumentów odnoszących się do wybranych zagadnień objętych Europejskim Zielonym Ładem”.

Czytaj więcej

Minister Kurtyka w Kolegium Europejskim

„Minister Klimatu i Środowiska poprowadził gościnny wywiad w Kolegium Europejskim w Natolinie. Celem wykładu było zaprezentowanie polskiej perspektywy na globalne i unijne procesy transformacji ku gospodarce neutralnej klimatycznie, a także zwrócenie uwagi na aktywność Polski w polityce klimatycznej”.

Czytaj więcej

JSW to polski wkład w Europejski Zielony Ład

„Odbudowa światowej gospodarki po koronawirusie i technologiczne wyzwania unijnej transformacji energetycznej to wyjątkowa szansa dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W dodatku działalność kończy bliski konkurent na rynku węgla koksowego – czeski koncern OKD. Przed JSW otwierają się możliwości, jakich wcześniej nigdy nie było. Warunkiem, aby sprostać temu wyzwaniu jest wzmocnienie pionu produkcyjnego spółki”.

Czytaj więcej

Współpraca ze Skandynawią pomoże nam osiągnąć cele klimatyczne

„Na konferencji On The Green Way zorganizowanej przez Scandinavian-Polish Chamber of Commerce wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński mówił o wyzwaniach polskiej polityki energetycznej i współpracy na tym polu z krajami skandynawskimi”.

Czytaj więcej