odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • W 2019 roku 46 procent energii z przebadanych firm sprzedano przez giełdę
  • Ministrowie klimatu i środowiska podczas konferencji wodorowej Business & Science Poland
  • Wskazówki do unijnej strategii wodorowej po myśli Polski
  • Regulator dostrzega próby obchodzenia przepisów prawa w umowach typu PPA
  • Przemysł ma "dużą szansę" na obniżenie kosztów kapitałowych
  • Zużycie energii elektrycznej w Polsce w styczniu wzrosło o 2,16 proc. rdr

W 2019 roku 46 procent energii z przebadanych firm sprzedano przez giełdę

„Obowiązujące 100 procent obligo sprzedaży energii przez giełdę towarową w rzeczywistości dotyczyło w roku 2019 roku ok. 46 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem Urzędu Regulacji Energetyki, co stanowi ok. 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju - informuje URE”.

Czytaj więcej

Ministrowie klimatu i środowiska podczas konferencji wodorowej Business & Science Poland

„Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wzięli udział międzynarodowej konferencji "One step for energy transformation, a huge leap for Central and Eastern Europe (CEE): a Hydrogen Outlook on the transformation", zorganizowanej przez Business & Science Poland”.

Czytaj więcej

Wskazówki do unijnej strategii wodorowej po myśli Polski

„Komisja środowiskowa Parlamentu Europejskiego (ENVI) zaleca komisji do spraw przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE), aby promowała w rezolucji o strategii wodorowej wodór ze źródeł odnawialnych, ale pozostawiła miejsce dla wodoru z paliw kopalnych w okresie przejściowym. Polska na to liczy”.

Czytaj więcej

Regulator dostrzega próby obchodzenia przepisów prawa w umowach typu PPA

„Wzrasta zainteresowanie uczestników rynku kontraktami typu Power Purchase Agreements (PPA) dotyczącymi zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Regulator dostrzega, że część uczestników rynku energii zawiera i realizuje te umowy w sposób, który może wskazywać na próbę obejścia przepisów prawa, w szczególności obowiązków koncesyjnych i rejestrowych (rejestr wytwórców energii w małej instalacji - MIOZE), a w konsekwencji także obowiązków związanych ze wspieraniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nieprawidłowa realizacja takich obowiązków zagrożona jest odpowiedzialnością finansową przedsiębiorców”.

Czytaj więcej

Przemysł ma "dużą szansę" na obniżenie kosztów kapitałowych

„Potencjalne obniżenie wysokich kosztów finansowania daje dużą szansę na obniżenie kosztów nowych komercyjnych elektrowni jądrowych, ale kluczowe znaczenie ma silne wsparcie rządu w zakresie ochrony przed ryzykiem - stwierdzono podczas wirtualnej konferencji na temat energii jądrowej”.

Czytaj więcej

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w styczniu wzrosło o 2,16 proc. rdr

„Zużycie energii elektrycznej w Polsce w styczniu wyniosło 15.524 GWh, co oznacza wzrost o 2,16 proc. rdr - wynika z danych PSE”.

Czytaj więcej