odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Naimski: Atom i gaz są ważnymi elementami współpracy Polski z USA
  • Guibourgé-Czetwertyński: Polska chce sprawiedliwej reformy systemu handlu emisjami
  • Biden chce neutralności klimatycznej USA do 2050 roku, zielonego wodoru i SMR
  • Trump odwołał prezesa Federalnej Komisji Regulacji Energetyki
  • "Mój prąd" będzie kontynuowany, choć z modyfikacjami

Naimski: Atom i gaz są ważnymi elementami współpracy Polski z USA

„Dialog Polski z USA obejmuje kilka istotnych aspektów współpracy. To między innymi dostawy gazu skroplonego do naszego kraju i kwestie związane z bezpieczeństwem sieci. Istotnym elementem jest także współpraca w dziedzinie technologii jądrowych, energetycznych”.

Czytaj więcej

Guibourgé-Czetwertyński: Polska chce sprawiedliwej reformy systemu handlu emisjami

„Dyskusja o zmianach w ETS jest w praktyce elementem dyskusji o zmianie celu redukcyjnego na 2030 rok. Dlatego już teraz chcielibyśmy zasugerować kierunki reformy systemu i nadać ton przyszłorocznej dyskusji o zmianach w ETS. Widzimy potrzebę zmian, gdyż obecny ETS, będąc głównym narzędziem redukcji emisji w UE, nie zawiera optymalnego mechanizmu alokacji uprawnień. Tym samym środki zamiast zostać skierowane na inwestycje tam, gdzie potrzeby są największe i gdzie mogłyby się przyczynić do największych redukcji, są przeznaczane na zakup uprawień i to po coraz wyższych cenach. Kiedy już zostanie zaproponowana reforma przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r., będziemy dalej dyskutować w gronie wszystkich państw członkowskich, ale liczymy, że już teraz nasze pomysły i tok myślenia znajdą odzwierciedlenie w propozycji, którą w połowie przyszłego roku przestawi KE”.

Czytaj więcej

Biden chce neutralności klimatycznej USA do 2050 roku, zielonego wodoru i SMR

„Nowy prezydent USA Joe Biden wraz z wiceprezydent Kamalą Harris przedstawił w Internecie program „Przywrócić przywództwo Ameryki”, w którym walka ze zmianami klimatu znalazła prominentne miejsce. Narzędzia to między innymi dążenie do neutralności klimatycznej USA do 2050 roku oraz inwestycje w zielony wodór i SMR”.

Czytaj więcej

Trump odwołał prezesa Federalnej Komisji Regulacji Energetyki

„W przeciwieństwie do prezydenta USA, który nieugięcie popiera wykorzystywanie paliw kopalnych, Chatterjee niedawno poparł politykę wspierającą energetykę odnawialną, m.in. w zakresie systemów fotowoltaicznych na dachach i elektromobilności”.

Czytaj więcej

"Mój prąd" będzie kontynuowany, choć z modyfikacjami

„Obecnie do Funduszu w +Moim prądzie+ wpływa nawet 1,4 tys. wniosków o dotację dziennie. Z kwartału na kwartał moc zainstalowana w mikroinstalacjach PV rośnie o kilkaset MW. W grudniu 2018 r. było to 500 MW, teraz jest to ok. 2,7 GW. Docelowo ma być to ok. 4 GW. Z kolei uruchomione dotacje pokrywają ok. 20 proc. inwestycji i z zainwestowanego 1 mld zł, generujemy 5 mld zł".

Czytaj więcej