odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • KE zmienia listę sektorów energochłonnych, które będą mogły dostać rekompensaty
  • Informacja o rozprawie przed TSUE w sprawie skargi Polski na decyzje KE ustanawiającą Konkluzje BAT
  • Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych
  • Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE, wiadomo, kiedy się odbędą
  • Morska energetyka wiatrowa - odważna polska strategia

KE zmienia listę sektorów energochłonnych, które będą mogły dostać rekompensaty

„Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek nowe wytyczne dla państw członkowskich w sprawie rekompensat przyznawanych energochłonnym przedsiębiorstwom w związku z wysokimi cenami pozwoleń na emisję CO2. Z listy uprawnionych wypadł m.in. sektor nawozowy”.

Czytaj więcej

Informacja o rozprawie przed TSUE w sprawie skargi Polski na decyzje KE ustanawiającą Konkluzje BAT

„W czwartek 17 września przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca skargi Rzeczpospolitej Polskiej na decyzję wykonawczą ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania”.

Czytaj więcej

Prezes URE zatwierdził zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu Krajowej Sieci Przesyłowej oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych

„Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 17 września br. zaktualizowaną listę punktów właściwych systemu KSP i SGT, które podlegają wymogowi publikacji informacji o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej zgodnie unijnym rozporządzeniem w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego”.

Czytaj więcej

Minister Klimatu zatwierdził regulamin tegorocznych aukcji OZE, wiadomo, kiedy się odbędą

URE: „Minister Klimatu zatwierdził ustalony przez prezesa URE regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Aukcje będą odbywać się od 3 listopada do 3 grudnia 2020 r.”.

Czytaj więcej

Morska energetyka wiatrowa - odważna polska strategia

Wiceminister Gryglas: „Opowiadamy się za najbardziej wizjonerską, odważną strategią rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Skala jest bardzo ważna. Jeżeli na starcie powiemy, że to minimum 10,4 GW do roku 2040, to myślę, że osiągniemy znacznie więcej, niż gdybyśmy skromnie mówili o 6 GW czy 8 GW”.

Czytaj więcej