odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Transformacja jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad
  • Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę niebezpieczne dla gospodarki
  • Produkcja energii z węgla jest bardzo droga
  • W grudniu nabór na premię kogeneracyjną indywidualną
  • Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu

Transformacja jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad

Paweł Sałek: „Całkowite wyzbycie się wytwarzania na bazie węgla nie jest bezpieczne. Transformacja oczywiście jest konieczna, ale na nią potrzeba dekad”.

Czytaj więcej

Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę niebezpieczne dla gospodarki

„Do planowanego przez rząd zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią odniosła się Konfederacja Lewiatan w ocenie, której doprowadzi to wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce co niesie ze sobą zagrożenie dla funkcjonowania całej gospodarki”.

Czytaj więcej

Produkcja energii z węgla jest bardzo droga

Wicepremier Jacek Sasin: „W dzisiejszych warunkach tak wysokich opłat za emisje CO2, produkcja energii z węgla jest produkcją bardzo drogą, powodującą jej niekonkurencyjność w porównaniu z innymi źródłami energii. To wymusza pewne działania”.

Czytaj więcej

W grudniu nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

URE: „14 grudnia br. rozpocznie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze”.

Czytaj więcej

Polska rozmawia z Niemcami o ochronie środowiska i klimatu

„Europejska polityka klimatyczna i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie spotkania ministra klimatu Michała Kurtyki z Jochenem Flasbarthem, sekretarzem stanu w federalnym ministerstwie ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Niemiec. Rozmowy odbyły się 11 września 2020 roku w Warszawie”.

Czytaj więcej