odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości stawek opłat mocowych
  • Chcemy, by w 2030 roku w Polsce było 1 mln prosumentów
  • Chcemy do końca 2020 r. zakończyć projekt ustawy odległościowej
  • EU ETS czeka reorganizacja w ramach projektu KE
  • PEP wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem
  • Komisja PE za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc.

Trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości stawek opłat mocowych

Ministerstwo Klimatu: „Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym określania wysokości stawek opłat. Dokument ten może wpłynąć na podział kosztów między poszczególne grupy odbiorców, stąd szacowanie obciążeń poszczególnych grup odbiorców na tym etapie można uznać za przedwczesne".

Czytaj więcej

Chcemy, by w 2030 roku w Polsce było 1 mln prosumentów

Minister Kurtyka: „W Polsce mamy obecnie 260 tysięcy prosumentów, czyli jednocześnie i konsumentów, i producentów energii; liczymy, że w 2030 r. będzie ich milion. Za 10 lat jedna na trzy MWh będzie pochodzić z zielonych źródeł”.

Czytaj więcej

Chcemy do końca 2020 r. zakończyć projekt ustawy odległościowej

Wicepremier Emilewicz: „Chcielibyśmy zakończyć ten projekt ustawy do końca tego roku. projekt jest w tej chwili w konsultacjach wewnątrzresortowych. "Za chwilę będę chciała wyjść z nim do konsultacji międzyresortowych po to, aby trafił na posiedzenie Rady Ministrów".

Czytaj więcej

EU ETS czeka reorganizacja w ramach projektu KE

Reuters: „Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) stoi w obliczu poważnej przebudowy w ramach planów ochrony klimatu Unii Europejskiej, które mają na celu szybsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tej dekadzie”.

Czytaj więcej

PEP wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem

Janusz Steinhoff: „Uważam, że Polityka Energetyczna Państwa, zaprezentowana przez ministra Kurtykę jest dokumentem realistycznym. Wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem i w aktualne tendencje. Myślę tu przede wszystkim o celu, jakim jest neutralność klimatyczna w roku 2050”.

Czytaj więcej

Komisja PE za podwyższeniem celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc.

„Komisja środowiska PE poparła wprowadzenie obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 r. zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. Wezwała też do zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do 60 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.”.

Czytaj więcej