odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do 2030 r., na wsi 10 lat później
  • Resort klimatu liczy na szybkie przyjęcie przez rząd polityki energetycznej
  • Transformacja energetyczna przyniesie ok. 300 tys. miejsc pracy
  • Chcemy, by klastry były ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego
  • Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej trafił do uzgodnień i opiniowania
  • Trzy główne filary projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
  • Rozwój wodoru w Polsce musi uwzględniać lokalną specyfikę

Odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do 2030 r., na wsi 10 lat później

Wiceminister Ireneusz Zyska: „Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada odejście od ogrzewnictwa opartego na paliwach stałych w miastach do roku 2030, a na terenach wiejskich”.

Czytaj więcej

Resort klimatu liczy na szybkie przyjęcie przez rząd polityki energetycznej

„Ministerstwo Klimatu liczy na "stosunkowo szybkie" przyjęcie przez rząd przygotowanego w tym resorcie projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Minister Michał Kurtyka spodziewa się, że może to nastąpić jeszcze przed końcem tego roku”.

Czytaj więcej

Transformacja energetyczna przyniesie ok. 300 tys. miejsc pracy

Minister Kurtyka: „Czekająca Polskę w najbliższych 20 latach transformacja energetyczna wygeneruje ok. 300 tys. nowych, wysokopłatnych miejsc pracy”.

Czytaj więcej

Chcemy, by klastry były ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego

Minister Kurtyka: „Ministerstwo Klimatu chce wspierać takie inicjatywy i pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które ułatwiłyby działanie klastrów. Tym samym będziemy wzmacniać lokalne bezpieczeństwo energetyczne”.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji specustawy przesyłowej trafił do uzgodnień i opiniowania

„Projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej został we wtorek opublikowany i przesłany do opiniowania i uzgodnień. Projektowana zmiana ma przyspieszyć procedury tak, by czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji skrócić do pół roku. Celem jest m.in. budowa sieci energetycznej dla morskich farm wiatrowych”.

Czytaj więcej

Trzy główne filary projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

„Sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza to trzy główne elementy projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ministerstwo Klimatu zakończyło etap konsultacji projektu”.

Czytaj więcej

Rozwój wodoru w Polsce musi uwzględniać lokalną specyfikę

„Wodoryzacja jako element transformacji energetycznej musi również ujmować lokalną, polską specyfikę – mówi Krzysztof Kubów szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik do spraw gospodarki wodorowej”.

Czytaj więcej