odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku
  • Taryfa ulgowa polityki klimatycznej dla Polski się kończy
  • Minister Kurtyka na szczycie klimatycznym "Togetair"
  • Kurtyka w liście do komisarzy: atom jest niezbędny do transformacji
  • Kraje UE uzgodniły transfer statystyczny energii z OZE. Koszt 100 mln euro
  • Czy osiągniemy cel OZE?

Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku

Polska powiedziała „tak” dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE jako całość doszła do neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział minister Michał Kurtyka podczas Szczytu klimatycznego ToGetAir 2020.

Czytaj więcej

Taryfa ulgowa polityki klimatycznej dla Polski się kończy

Ekspert ds. polityki energetyczno-klimatycznej: „Jeśli teraz nie wykorzystamy odpowiednio zwiększonej puli środków i nie podejmiemy decyzji o ścieżce dekarbonizacji, która jest nieunikniona, to później tych pieniędzy i ulg już nie będzie”.

Czytaj więcej

Minister Kurtyka na szczycie klimatycznym "Togetair"

"Transformacja w kierunku gospodarki zeroemisyjnej musi być płynna. Do tego potrzeba kapitału, utrzymania konkurencyjności krajowej gospodarki oraz zapewnienia akceptowalności społecznej" - podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka podczas otwarcia szczytu klimatycznego "Togetair".

Czytaj więcej

Kurtyka w liście do komisarzy: atom jest niezbędny do transformacji

Energetyka jądrowa jest niezbędna w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej - napisał minister Michał Kurtyka w liście do członków KE. Jak podkreślił, Polska w pełni popiera ten kierunek transformacji, ale potrzebuje do niego atomu.

Czytaj więcej

Kraje UE uzgodniły transfer statystyczny energii z OZE. Koszt 100 mln euro

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, kolejne dwa państwa Unii Europejskiej porozumiały się co do tzw. transferu statystycznego energii odnawialnej, który ma pomóc w osiągnięciu celu minimalnego udziału energii z OZE w krajowym miksie energetycznym. Co ciekawie, w zawartej umowie z góry określono, jak mają zostać wydane pieniądze zarobione na transferze statystycznym.

Czytaj więcej

Czy osiągniemy cel OZE?

W 2020 roku z odnawialnych źródeł powinno pochodzić w Polsce 15 proc. energii, przypomina "Rzeczpospolita" i analizuje, czy cel ten zostanie osiągnięty.

Czytaj więcej