odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej
  • Senacka komisja proponuje więcej pieniędzy dla URE w budżecie na 2020 r.

Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej

19 lutego br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym.

Czytaj więcej

Senacka komisja proponuje więcej pieniędzy dla URE w budżecie na 2020 r.

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w większości pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane przez nią części ustawy budżetowej na 2020 r. Komisja zaproponowała poprawkę przewidującą zwiększenie budżetu URE o 2,8 mln zł kosztem Prokuratorii Generalnej.

Czytaj więcej