odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • KE konsultuje plan reformy rynku energii elektrycznej w Polsce
  • Atom na wyborach

KE konsultuje plan reformy rynku energii elektrycznej w Polsce

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie reform rynku energii elektrycznej w Polsce, termin zgłaszania uwag mija 28 lutego.

Czytaj więcej

Atom na wyborach

Felieton dotyczący zbliżającej się decyzji dot. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, która ma zapaść po wyborach.

Czytaj więcej