odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Uprawnienia do emisji są zależne od cen ropy

Uprawnienia do emisji są zależne od cen ropy

Wydarzenia z 14 września dotyczące ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, pokazały bezradność zachodu względem niepewności politycznych oraz terroryzmu na bliskim wschodzie. Wzrost cen nośników energii takich jak gaz i węgiel stał się pokłosiem, jednak skutki wahań i powiązania na rynkach można doszukiwać się w równie wrażliwych dla Polski kwestiach, czyli cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej